Intézményi értékelések

 

Fenntartói értékelések       Intézményi értékelések

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83-86.§ bekezdései rendelkeznek a fenntartói kötelezettségekről és jogkörökről. Ennek keretében a fenntartó ellenőrizheti a köznevelési intézmény működésének törvényességét, hatékonyságát, eredményességét és értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét.

Az alábbi listában a fenntartónk által kiadott intézményi értékeléseket olvashatják.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 145.§ bekezdései rendelkeznek a nevelési-oktatási intézményekben lefolytatható szakmai ellenőrzések szabályairól. Ennek keretében az intézmény 5 évente intézményi önértékelést tart és átesik egy intézményi tanfelügyeleten, melynek  területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét az Oktatási Hivatal dolgozta ki és az oktatásért felelős miniszter hagyta jóvá. Az önértékelés és a tanfelügyelet a pedagógusok, a szülők és a diákok bevonásával zajlik.

Az alábbiakban a már lezajlott tanfelügyeleti értékelések dokumentumait találják.

2016-2017. tanév 
2017-2018. tanév
2018-2019. tanév
2019-2020. tanév
2020-2021. tanév
2021-2022. tanév
2022-2023. tanév


  2017-2018. tanév - tanfelügyelet
2022-2023. tanév - tanfelügyelet Általános Iskola