A közösségi szolgálattal kapcsolatos tudnivalók

 

A közösségi szolgálattal kapcsolatos tevékenységeket az alábbi jogszabályok szabályozzák:

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
- a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény

 

Az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Az elvégzett órákat aközösségszolgálati naplóban vezetjük, valamint a tanévek során teljesített órákat összegezve a bizonyítványban és törzslapon is vezetjük.

A Jelentkezési lapot kell kitölteni – tervezett területek és szülői aláírással.

A közösségi szolgálat területei lehetnek:

  • egészségügyi
  • szociális, jótékonysági
  • oktatási
  • kulturális és közösségi
  • környezet-és természetvédelmi
  • katasztrófavédelmi
  • óvodással, SNI-s gyermekkel, idősekkel közös sport- és szabadidős tevékenység
  • egyes rendőrségi bűn- és balesetmegelőzési

A közösségi szolgálat az adott intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat. Azzal az intézménnyel, ahol a diák a közösségi szolgálatot végzi, szerződést kell az iskolának kötnie. (Nyomtatvány az iskolától kérhető). Az eddigi szerződött intézmények listája mellékelve. (Intézménylista)

Napi, heti maximum végezhető szolgálat (óraszámok):

      tanítási napokon                   1-3 óra/nap
      tanítási napokon kívül         1-5 óra/nap