Helyi szervezésű tanulmányi vizsgáink

Gimnáziumunkban 9-11. évfolyamokon a következő rend szerint tanulmányi vizsgát szervezünk:

9. évfolyam:    - hittan (szóbeli vizsga)

10. évfolyam:   - matematika (írásbeli vizsga)
         
                 - idegen nyelv (írásbeli és szóbeli vizsga)
         
                 - informatika (írásbeli és szóbeli vizsga)

11. évfolyam:  - magyar nyelv és irodalom (írásbeli és szóbeli vizsga)
                           - történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek (írásbeli és szóbeli vizsga)

A vizsgák követelményei: A középiskolában az addig elvégzett évfolyamoknak a tananyagai a helyi tantervben meghatározott követelmények szerint.

A tanulmányi vizsgák írásbeli része az érettségihez hasonló típusú feladatokból összeállított, 90 perc alatt íratott feladatsor. A vizsgák szóbeli része az érettségi szóbeli értékeléséhez hasonló vizsga. A szóbeli vizsgák 3 fős bizottság előtt történnek az érettségihez hasonló módon.

A szaktárgyi felmentések erre a vizsgára is érvényesek. Az írásbeli számonkérések alól felmentett tanulók az írásbeli helyett szóban vizsgáznak.

A vizsgák időpontját az éves munkaterv rögzíti.