Dolgozóink

 

Óvodapedagógusok:

Az óvodapedagógusok közül valamennyien főiskolai végzettséggel rendelkeznek. 

Pedagógus neve csoportja
Börcsökné Kis-Kotor Zsófia Búza csoport 
Gallai Orsolya Búza csoport
Földi Péter Forrás csoport
Lukács-Kis Anna Klára Forrás csoport
Kádár Kata
Szív csoport
Forgács Istvánné
Szív csoport
Andó-Tóth Beáta  Szőlő csoport
Zöldné Waigand Orsolya Szőlő csoport

Óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók:

Az óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók közül mindenki rendelkezik a munkakörének megfelelő végzettséggel.

dolgozó neve munkaköre
Simockó Tímea pedagógiai asszisztens
Bíróné Puskás Erzsébet dajka
Csajbókné Szabó Judit dajka
Helmick Katalin dajka
Nagyné Varga Mónika dajka
Nagy Edit
konyha

Pedagógusok

A pedagógusok közül 19 fő egyetemi, 8 fő főiskolai (a fő tantárgyaknak megfelelő) végzettséggel rendelkezik. A szakvizsgázott pedagógusok száma 5 fő, mesterpedagógus 2 fő (pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítés szakterületen), minősítő eljárásban (Ped.II.) részt vettek száma 14 fő.

 Pedagógus neve oktatott tantárgyak  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           
Bertáné Dakos Erzsébet (2.of.) tanító, hittan, néptánc x
Boromissza Gáborné fizika, matematika x x x x x  x
Czakó Bence
testnevelés      
Csák Emese ig.h. kémia x x x x
Hajna Ákos ig. földrajz, biológia, pénzügy x
 x x
Halmyné Ollé Katalin tanító  x  
Horváthné Diósi Viktória (10.of.) történelem    
  x
x
 x  x   x
x
x
Komondy Zsuzsanna német
x       x x x
Kőszeghyné Szénási Ágnes német
 
x
x x x x
Unger János Peter  magyar x x x x
Mona Tamásné (11.of.)  magyar  x  x
Németh Judit (8. of.) matematika   x x x
Pálvölgyi Viktor tanító       x                
Péteri Annamária magyar x x x x
Piszman Ditta (1.of.) tanító
   x
Racskó Éva biológia, földrajz x x x x x x x  x
Tankovits Ádám (6.of.) ének x x x x x x x x
Szili András (plébános) hittan                 x     
Tóth Attila (9. of.) informatika, történelem x x x x x x x
Tóth Györgyi (7.of.) hittan x x  x x x   x   x
Tóth Tímea tanító, hittan    x
Tóthné Báldi Éva angol           x
Tremmelné Hudik Katalin (5.of.) művészetek, rajz x x x x x x x x
Ulbertné Czinege Márta (3.of.) tanító    x
Vargáné Németh Mária (4.of.) tanító
Veressné Pamuk Ágnes angol  x x   x x
Vigh Zoltán (12.of.) testnevelés    x      x

 

A pedagógusok munkáját közvetlenül segítő szakemberek:

munkakör segítő neve
Iskolapszichológus Eleőd Krisztina
Szociális segítő Borbély-Atzél Sarolta


  

A pedagógusok munkáját segítő dolgozók:

A dolgozók közül 3 fő felsőfokú, 6 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

munkakör dolgozó neve
iskolatitkár Üveges Krisztina
gazdasági vezető Petényi Zsuzsanna
rendszergazda Imre Dávid
könyvtáros Lukács Márta Mónika
karbantartó
konyhai alkalmazott
Jenei Csabáné
portás Gergely-Kosza Attila
konyhai alkalmazott, portás Balassa Nóra
ügyeletes takarító Magyariné Pekarik Anikó
takarító Pekarikné Borsos Éva
takarító Somogyi Ilona