Tankönyvellátási tájékoztató

 

1. Az iskolai tankönyvellátás jogszabályi háttere:

  • a a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
  • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
  • a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 501/2013.(XII.29.) Kormányrendelet
  • az ingyenes tankönyvellátás 5-12. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról szóló 1265/2017. (2017. V. 29.) Kormányhatározat
  • a térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10-16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről. szóló 1092/2019. (III. 8.) ÍKormányhatározata 

 

2. A tankönyvtámogatásban részesülők köre

Az intézményünk általános iskolai és gimnáziumi évfolyamain valamennyi tanuló alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult. Az 1-2. évfolyamon nincs tartós tankönyv, a többi évfolyamon a tanulók a munkafüzeteket saját tulajdonba kapják, a tartós tankönyveket a könyvtárból biztosítjuk.

A könyvtárból kapott tankönyvek esetében kérjük vegyék figyelembe, hogy azok iskolai tulajdonnak minősülnek, és a bennük okozott kárt meg kell téríteni az iskola felé. 

Az osztályok tankönyvei 2021-22-ben: Letöltés