Nevelési-oktatási közzétételi lista

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 229/2012. (VIII. 28.) számú végrehajtási kormányrendelete kötelezi a közoktatási intézményeket bizonyos adatok közzé tételére. A nevelési-oktatási közzétételi listára vonatkozó szabályozás alapján meghatározott és a tevékenységünkhöz kapcsolódó információkat az alábbi listában tesszük közzé.

 

Felvételi lehetőségek

Nyilvános intézményi dokumentumok

A pedagógusok és dolgozók végzettsége

Az országos mérések eredményei

Lemorzsolódási és évismétlési mutatók

Érettségi vizsgák átlageredményei

A tanórán kívüli tevékenységek igénybevételének lehetőségei

Házifeladat és dolgozatok szabályai (ld. Pedagógiai Program 4.8.5-6. pontok)

Iskolai tanév rendje

Osztályok száma és tanulók létszáma