Az intézményünket ellátó szociális segítő adatai:

Név: Atzél Sarolta

Telefonszám: 06 70 685 20 44

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az intézményben az ügyeleti ideje: szerdánként: 08.00 –12.00

csaladsegitlogo Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ  csaladsegitlogo2 

Tájékoztatás
a köznevelési intézményekben
(óvodák, iskolák, kollégiumok)
nyújtott óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

 

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység a Budapest Főváros III. kerületének területén működő köznevelési intézményekben biztosított preventív jellegű gyermekvédelmi szolgáltatás, amely az óvodások, általános és középiskolások képességeinek, lehetőségeinek legoptimálisabb kibontakozását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával.

A feladatellátás jogszabályi alapját a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet nyújtja.

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás célja a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak, az intézményben megjelenő egyéb szakembernek.

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti:

 1. a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
 2. b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
 3. c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
 4. d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint a családot érintő nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
 5. e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
 6. f) a jelzőrendszer működését.

A köznevelési intézményekben a következő szolgáltatások elérhetőek:

Egyéni segítségnyújtás keretében

-    Tanácsadás a szülőknek gyermeknevelési, életviteli nehézségek és ezekkel összefüggő kérdésekben.

 • Információnyújtás a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerről, a gyermekneveléssel, családi élettel foglalkozó szervezetekről, szolgáltatásokról, valamint az elérhetőségükről, igénybevételük feltételeiről, az ezekkel összefüggő jogszabályokról, és az ügyintézések menetéről.
 • Közvetítés iskola-szülő-gyermek kapcsolatrendszerben történt konfliktus esetén.
 • Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ speciális szolgáltatásaihoz való hozzáférés elősegítése (pl. családsegítés, jogi és pszichológiai tanácsadás, hátralékkezelés, család- és párterápia, munkavállalási tanácsadás, mediáció, korrepetálás, kapcsolattartási ügyelet).
 • Pedagógus részére konzultációs lehetőség biztosítása.
 • Krízisintervenció azonnali intézkedés szükségessége esetén krízishelyzetben (pl.: családon belüli bántalmazás, súlyos elhanyagolás, lakhatás elvesztése, kilakoltatás, hatósági beavatkozás, ideiglenes hatályú elhelyezés, gyermek felügyelet nélkül maradása).
 • Tanulók számára egyéni tanácsadás, a probléma megoldásában való segítségnyújtás.

Csoportban végzett munka keretein belül

 • Pedagógus kérésére gyermekek megfigyelése csoporthelyzetben.
 • Csoportban végzett prevenciós tevékenység szervezése.
 • Csoport- és klubfoglalkozások szervezése igény szerint.
 • Szülőcsoport gyermekek nevelésével kapcsolatos témákban
 • Szükség esetén az intézményben dolgozó szakemberek munkájának segítése csoportmunka keretein belül.
 • Esetmegbeszélő csoport szervezése.
 • Részvétel az intézmény által szervezett rendezvényeken, szülői értekezleteken, fogadóórán, nevelőtestületi értekezleteken.

Közösségi munka keretein belül

 • Az intézmény által szervezett programokban való részvétel.
 • Tematikus napok és más közösségi program szervezése és lebonyolítása.
 • Együttműködés a köznevelési intézményen belül működő szülői és pedagógus szervezetekkel.

Az óvodai és iskolai és iskolai szociális segítő gyermek- és ifjúságvédelmi munkája:

 • a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok részére adekvát szakmai segítségnyújtása, hogy képesek legyenek felismerni és jelezni a gyermekeknél észlelt változások alapján a háttérben rejlő problémákat, 
 • elsődleges prevenciós programok működtetése, 
 • a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer hatékony működésének segítése,
 • a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében való segítségnyújtás,
 • szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása, lehetőségeik mind szélesebb körű kihasználása érdekében. 

 

Budapest, 2020. szeptember 16.

Pénzes Zsuzsanna

szakmai vezető

Szalai-Komka Norbert

intézményvezető