^Az oldal tetejére

ugyintez.png

Bemutató

Intézményünk fenntartója az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. A Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Békásmegyer-Ófaluban nyugodt, családias környezetében található. Egységes szerkezetű képzést biztosítunk az óvodás kortól egészen az érettségi letételéig.

A keresztény nevelés célkitűzése, hogy megteremtse a szeretet légkörét a közösségben, segítse a fiatalokat abban, hogy személyiségük kibontakozzék a nevelés és az oktatás szoros egységében. Mindez hatékonyan és hitelesen csak úgy történhet, ha az óvoda-iskola és a szülői ház a kölcsönös bizalom légkörében, folyamatosan együttműködik, mivel a szülő, a gyermek és a pedagógus egymásra utalt munka-társak.

Alapvetően a vallásukat gyakorló, katolikus családok gyermekeinek kívánunk megfelelő közeget biztosítani szellemi-lelki fejlődésükhöz, de örömmel fogadunk minden olyan gyermeket, akinek szülei elfogadják iskolánk világnézetét, valamint a keresztény szellemű nevelést gyermekük számára.

Intézményünk nevelőtestülete elsősorban katolikus elkötelezettségű, felkészült, jó szakemberekből áll, akikre az új módszerek iránti nyitottság jellemző.

Célunk hogy magas szakmai színvonal mellett biztosítsuk a gyermekek és fiatalok vallásos nevelését és ezen keresztül olyan embereket neveljünk, akik képesek a mai globalizálódó világban eligazodni, de az információáradatból igényesen, keresztény szellemiséggel szelektálnak.

Igyekszünk olyan légkört teremteni, amelyben a tanulóink otthon érzik magukat, és ebben a családias légkörben könnyebben teljesítik a szülők és a pedagógusok által megfogalmazott elvárásokat.

Az óvodánkban négy, vegyes életkorú csoportban folyik a gyermekek nevelése. A nevelési év feladatai az egyházi évre épülnek, az ünnepekhez kapcsolódó népszokások és kézművességek átszövik mindennapi tevékenységeinket is.

Az iskolában – az épület sajátossága miatt - évfolyamonként egy, kis létszámú osztály található. A nyolc évfolyamos általános iskolai képzést négy évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi képzés követi. Harmadik osztálytól oktatunk idegen nyelvet és a kilencedik évfolyamtól lép be a második nyelv. A tanórán kívüli foglalkozások között többek között kézműves, rajz, informatika, természettudományi szakkörök, sportkör és énekkar találhatók. A Gimnáziumban igény esetén valamennyi tantárgyból tartunk felvételi előkészítőt.

 

Copyright © 2016. Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium