Az óvoda napirendje

 

Az óvodai napirenddel kapcsolatos szabályok

  • A gyermekeknek legkésőbb 8:30-ig meg kell érkeznie az óvodába.
  • 6:30-7:00 és 17:00- 17:30 között, összevont csoportokban ügyeletet tartunk, melyeknek beosztása a hirdetőtáblán olvasható.
  • Gyermek pedagógus felügyelete nélkül az óvoda területén nem tartózkodhat. A szülőktől személyesen átvett gyermekért minden esetben az óvodapedagógusok felelnek addig, amíg a szülőknek a foglalkozások végén át nem adják. Az óvoda udvara nem közterületi játszótér, az udvari játékokat csak pedagógus felügyelet mellett lehet használni.
  • Gyermek csak a szülőnek adható ki, ettől eltérni csak a szülőtől kapott írásos nyilatkozat alapján lehet, amely tartalmazza, hogy kik azok a személyek, akik a gyermeket hazavihetik. A gyermekükért érkező szülők, a gyermek átvétele után kötelesek az intézmény területét a gyermekükkel együtt a lehető legrövidebb idő alatt elhagyni. A szülő, akadályoztatása estén, telefonon értesítse az intézményt. Amennyiben a gyermekért az óvoda nyitva tartásáig nem jönnek a szülei, az ügyeletben dolgozó pedagógus telefonon veszi fel a családdal a kapcsolatot.
  • Gyermeket az óvodából pihenőidőben hazavinni csak úgy lehetséges, hogy ne sértse a többi gyermek jogát a nyugodt pihenéshez. A délutáni csendes pihenő megzavarását mellőzni kell, a gyerekek nyugalma érdekében.

 

Általános óvodai napirend

Idő

Tevékenységek

06:00- 12:00

- folyamatos játéktevékenység - reggeli áhítat - önkiszolgálás tízórai
- játékba ágyazott tevékenységek
- egészségügyi szokások gyakorlása- udvari játék - levegőzés, séta

12:00 – 13:00

- ebéd, önkiszolgálás, egészségügyi szokások gyakorlása

13:00 – 15:00

- pihenés

15:00 – 15:30

- ébredés - egészségügyi szokások gyakorlása
- étkezés/uzsonna/
- hálaadás

15:30 - 17:30

- folyamatos játéktevékenység csoportszobában vagy udvaron,
- hazamenetel