^Az oldal tetejére

Iskola

Alsó tagozatunkon az első osztályban az olvasás-írás megtanulására több osztályban a "Vonalelemekből építkező kreatív betűtanítási módszert" alkalmazzuk az első két hónapban, majd a hagyományos szótagolással folytatódik az olvasási készségfejlesztés. Az idegen nyelvi oktatás 3. osztályban kezdődik meg szakkör formájában, majd 4. osztálytól órarendi órák keretében folytatódnik. (Angol és német nyelvek közül választhanak a diákok.)

Felső tagozatunk célja a középiskolai beiskolázás elősegítése. Kis iskola lévén felső tagozatos osztályainkban olyan pedagógusok dolgoznak, akik tisztában vannak a középiskolai követelményekkel, hiszen maguk is tanítják a gimnáziumi osztályainkat.

Tanórán kívüli foglalkozásaink a különböző életkornak megfelelően, kézműves szakkör, matematika, informatika szakkör, természettudományi szakkör, sportkör és énekkar. A lemaradóknak az egyes tantárgyanként külön felzárkóztatásokat szervezünk, de ezek nem helyettesítik/helyettesíthetik azokat a fejlesztő órákat, amelyeket a nevelési tanácsadók és szakszolgálatok javasolnak a tanulók számára.

A 9. évfolyamtól oktatunk második idegen nyelvet, angol vagy német tanulására van lehetőség. A 9-11. évfolyamokon helyi szervezésű tanulmányi vizsga keretében adnak számot tudásukról a diákok több tantárgyból. A 11. osztálytól az érettségi letételéhez - a tanulók igénye szerint - külön tanórákat biztosítunk valamennyi általunk tanított tantárgyból.

Copyright © 2016. Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium