^Az oldal tetejére

9. évfolyam - tájékoztató

Tájékoztató

a 2018-2019. tanévi középiskolai jelentkezésekhez

Alapvetően a vallásukat gyakorló, katolikus családok gyermekeinek kívánunk megfelelő közeget biztosítani szellemi-lelki fejlődésükhöz, de örömmel fogadunk minden olyan gyermeket, akinek szülei elfogadják iskolánk világnézetét, valamint a keresztény szellemű nevelést gyermekük számára. Feladatunknak tekintjük, hogy tanítványaink keresztény értékrenddel és megfelelő alapműveltséggel rendelkezzenek.

 

Intézményünk adatai:

név: Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

cím: 1038 Budapest, Templom utca 5., telefon: 388-8130

OM azonosító: 034851

tanulmányi terület kódja: 0001

fenntartó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF )

honlap: www.sztjozsef.net

 

Gimnáziumunk tanulmányi sajátosságai:

Az első idegen nyelv oktatása emelt szinten (angol és német nyelv; heti 5 órában). Célunk az előrehozott érettségire, illetve egy középfokú nyelvvizsgára való felkészítés.

Az informatika oktatása emelt óraszámban (9-10 évf. heti két óra, 11. évf. heti 1 óra). Célunk a tanulóinkat felkészíteni a 10. évfolyam végére ECDL vizsgára, majd a 11. évfolyam végén az előrehozott érettségi vizsgára.

Pénzügyi és gazdasági ismeretek tantárgy oktatása (9-10. évfolyamon).

Mozgókép és médiaismeret tantárgy kiemelt oktatása (11-12. évfolyamokon a művészetek tantárgycsoporton belül).

A 9-11. évfolyamoknak saját szervezésű tanulmányi vizsgát tartunk, ahol az érettséginek megfelelő feladattípusokkal és vizsgahelyzetekkel kérjük számon diákjaink aktuális tudását. A 9. évfolyamon hittan, a 10. évfolyamon idegen nyelv, matematika, informatika, a 11. évfolyamon magyar nyelv és irodalom és történelem tantárgyakból vizsgáznak.

 

A felvételi eljárásról:

Központi írásbeli vizsgát iskolánk is szervez, arra nálunk is lehet jelentkezni.

Az általános felvételi eljárás keretében felvételi vizsgát tartunk. A felvételi rangsort a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredményei alapján alakítjuk ki.

Az iskolánkba felvételiző diákoktól – iskolánk világnézeti elkötelezettségére való tekintettel – plébánosi/lelkipásztori ajánlást kérünk.

Iskolánk 8. évfolyamos diákjai – megfelelő tanulmányi eredmények mellett – a felvétel során előnyt élveznek.

A szóbeli vizsgák időszakában a hozzánk felvételiző diákokat és szüleiket beszélgetésre hívjuk, hogy megismerhessük a családjukat. A beszélgetések pontos időpontjait 2019. február elején tesszük közzé honlapunkon.

 

Fontos időpontok:

Nyílt napok: 2018. október 27. (szombat) és február 2. (szombat)

Jelentkezés a központi írásbelire (a vizsgát szervező iskolákban): 2018. december 7.

Központi írásbeli:                                                                                      2019. január 19. - 10:00 óra

Copyright © 2016. Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium