Iskolánkról röviden

 

Alsó tagozatunkon az első osztályban az olvasás-írás megtanulására több osztályban a "Vonalelemekből építkező kreatív betűtanítási módszert" alkalmazzuk az első két hónapban, majd a hagyományos szótagolással folytatódik az olvasási készségfejlesztés. Az idegen nyelvi oktatás  3. osztályban kezdődik meg szakkör formájában, majd 4. osztálytól órarendi órák keretében folytatódnik. (Angol és német nyelvek közül választhanak a diákok.)

Felső tagozatunk célja a középiskolai beiskolázás elősegítése. Kis iskola lévén felső tagozatos osztályainkban olyan pedagógusok dolgoznak, akik tisztában vannak a középiskolai követelményekkel, hiszen maguk is tanítják a gimnáziumi osztályainkat.

Gimnáziumi tagozatunk több tanulmányi sajátossággal rendelkezik: 

- Az első idegen nyelv oktatása emelt szinten történik (angol és német nyelv; heti 5 órában). Célunk az előrehozott érettségire, illetve egy középfokú nyelvvizsgára való felkészítés. 
- Az informatika oktatása emelt óraszámban valósul meg (9-10 évf. heti két óra, 11. évf. heti 1 óra). Célunk a tanulóinkat felkészíteni a 10. évfolyam végére ECDL vizsgára, majd a 11. évfolyam végén az előrehozott érettségi vizsgára.
 - Pénzügyi és gazdasági ismeretek tantárgy oktatása (9-10. évfolyamon).
- Mozgókép és médiaismeret tantárgy kiemelt oktatása (11-12. évfolyamokon a művészetek tantárgycsoporton belül).

- A 9-11. évfolyamokon helyi szervezésű tanulmányi vizsga keretében - az érettséginek megfelelő feladattípusokkal és vizsgahelyzetekkel - kérjük számon diákjaink aktuális tudását. A 9. évfolyamon hittan, a 10. évfolyamon idegen nyelv, matematika, informatika, a 11. évfolyamon magyar nyelv és irodalom és történelem tantárgyakból vizsgáznak.
- A 11. osztálytól az érettségi letételéhez - a tanulók igénye szerint - külön tanórákat biztosítunk valamennyi általunk tanított tantárgyból.

 

Tanórán kívüli foglalkozásaink a különböző életkornak megfelelően, kézműves szakkör, matematika, informatika szakkör, természettudományi szakkör, sportkör és énekkar. A lemaradóknak az egyes tantárgyanként külön felzárkóztatásokat szervezünk, de ezek nem helyettesítik/helyettesíthetik azokat a fejlesztő órákat, amelyeket a nevelési tanácsadók és szakszolgálatok javasolnak a tanulók számára.