Képtalálat a következőre: „Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat logo”Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által kiírt 2018. évi
„A környezettudatos nevelésért” című pályázata

 

Elnyert összeg: 140.000,- Ft 

Beszámoló a pályázati program megvalósulásáról:

Óvodánkban az óvodapedagógusok az állatok világnapja (október 4.) köré szervezik mind a négy gyermekcsoportban az állatos tématerveket.   

Ezek célja, hogy kialakuljon a gyerekekben az állatok szeretete, kialakuljon bennük a természethez való pozitív viszony, és tiszteljék, óvják a természetet, az állatokat.

Feladatunk a környezettudatos magatartásra nevelés, a közvetlen tapasztalatszerzés megvalósítása megfigyeléssel, állatokhoz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása, az ismeretek bővítése, és az állatvédelem megismertetése. Törekszünk gyermekeinkben tudatosítani a felelős állattartás 7 pontját: felelősség, szeretet, táplálás, mozgásigény, egészség, utódok, környezet.

Mind a 4 csoportunkban a téma feldolgozás végére értünk, amikor a pályázat elnyerésével lehetőségünk volt ellátogatni a Fővárosi Állat- és Növénykertbe.

A csoportbeli könyvek képei után az állatkert izgalmas terület volt a gyerekek számára. Kézzelfoghatóvá tette azokat az ismereteket, amiket korábban megbeszéltünk a velük. Az élővilág sokféleségéről kaptak hasznos információt a gyerekek. Sok kérdésük volt a séta során látott állatokról, növényekről. Lehetőségük volt az állatok megfigyelésén kívül az őket gondozó emberek munkáját, tevékenységét is megismerni. Beszélgettünk az állatok gondozásáról és az ezzel járó felelősségvállalásról. Természetesen a látogatás alatt szóba kerültek az állatok, növények szabadon élő társai is. Rá tudtunk világítani, hogy minden állatra és növényre szükség van, illetve mennyire van hatással az élővilágra az emberi tevékenység. Ezen kívül több ok-okozati összefüggés megmagyarázására nyílt alkalmunk, mint például egy táplálékláncból hiányzó „láncszem” következménye, vagy pedig arra, milyen egy idegen faj hatása egy adott terület élővilágára.

Mély benyomást tett a gyermekekre a mérges házban látott óriáskígyók mérete. A hazai állatok a simogatóban nagy hatással voltak a gyermekekre, hiszen a legtöbben nem kerülnek közelebbi kapcsolatban ilyen állatokkal a mindennapokban.

Az állatkerti látogatás után a gyerekek még több napon keresztül építettek a játékokból állatkerti kifutókat, ügyelve arra, hogy megfelelő csoportosítással tegyék őket ugyanarra a helyre. Pl. háziállatok: baromfik - négylábú jószágok, vagy a ragadozók, és növényevők külön csoportba kerüljenek.

Megjelentek a mese iránti igényükben is az állatokról szóló történetek, amelyekről sokszor rajzok is készültek. Szívesen énekeltek, verseltek azokról az állatokról, amelyeket közelről is megcsodálhattak a látogatás során.

Összességében az állatkert látogatása nagyfokú segítség volt a környezettudatosság alakításában. Közvetlen közelről mutatta meg azokat az élőlényeket, amik a Földön találhatóak. Akár a gyerekek közvetlen környezetében élnek, akár tágabb környezetben, olyan üzenetet közvetítenek, hogy óvják, védjék az állatokat, növényeket. Kíváncsiságuk az állatkertben folyó gondozási tevékenységekre is kiterjedt, ezt is volt módunk megnézni.

Köszönjük az Önkormányzat által kiírt pályázati lehetőséget gyermekeink nevében is.

Budapest, 2018. november

Puss Józsefné

óvodavezető