Dolgozóink

 

Óvodapedagógusok:

Az óvodapedagógusok közül valamennyien főiskolai végzettséggel rendelkeznek. 

Pedagógus neve csoportja
Börcsökné Kis-Kotor Zsófia Búza csoport 
   
Földi Péter Forrás csoport
Lukács-Kis Anna Klára Forrás csoport
Kádár Kata
Szív csoport
Forgács Istvánné
Szív csoport
Andó-Tóth Beáta  Szőlő csoport
Zöldné Waigand Orsolya Szőlő csoport

Óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók:

Az óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók közül mindenki rendelkezik a munkakörének megfelelő végzettséggel.

dolgozó neve munkaköre
Simockó Tímea pedagógiai asszisztens
Bíróné Puskás Erzsébet dajka
Csajbókné Szabó Judit dajka
 Jenei Krisztina dajka
Nagyné Varga Mónika dajka
Nagy Edit
konyha

Pedagógusok

A pedagógusok közül 20 fő egyetemi, 8 fő főiskolai (a fő tantárgyaknak megfelelő) végzettséggel rendelkezik. A szakvizsgázott pedagógusok száma 5 fő, mesterpedagógus 2 fő (pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítés szakterületen), gyakornok 3 fő, minősítő eljárásban (Ped.II.) részt vettek száma 13 fő.

 

 Pedagógus neve

oktatott tantárgyak 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Báldi Éva

angol    

x x
x x x x x
Bertáné Dakos Erzsébet (4.of.)

tanító, hittan, néptánc

x
x x            

Boromissza Gáborné

fizika, matematika

  x x x x    

Csák Emese ig.h.

kémia

x

x

x

x

Fórisné Horváth Ágnes

matematika 

x

x

x

Hajna Ákos ig.

földrajz, biológia, pénzügy, természettudomány

x

 x

x

x

Halmyné Ollé Katalin (1.of.)

tanító

x  

Horváth Krisztiánné

tanító

 x                

Horváthné Diósi Viktória (12.of.)

történelem   x x x x x x   x
Komondy Zsuzsanna

német

x

  x   x x x x x

Kőszeghyné Szénási Ágnes

német

 x x
x x x x x

Mona Tamásné

 magyar

x
      x   x x

Németh Judit (10. of.)

matematika

x
x x   x x

Piszman Ditta (3.of.)

tanító

  x

Radnai Edit

tanító

x
               

Racskó Éva (5.of.)

biológia, földrajz         x x x x x x   x

Tankovits Ádám (8.of.)

ének

x

x

x

x

x

x

x

x

Tóth Attila (11. of.)

informatika, digitális kultúra, történelem

x

x

x

x

x

x

x

x

Tóth Györgyi (9.of.)

hittan

x

 x

x

x

 x

x

 x

x

Tóth Tímea

tanító, hittan

x

x                

Tóthné Báldi Éva

angol

      x  

x

x

x

x

x

x

Tremmelné Hudik Katalin

művészetek, rajz, tanulásmódszertan

x

x

x

x

x

x

x

x

Ulbertné Czinege Márta

tanító

 x

Unger János Peter (6. of.)

magyar      

x

x

x

x    

Vargáné Németh Mária (2.of.)

tanító

x

Veressné Pamuk Ágnes

angol

x

x
 

x

x

Vigh Zoltán (7.of.)

testnevelés

 

x

x

 x

x

 x

 x
Boros Júlia
 testnevelés  x  x  
 x  x x
 x

 

A pedagógusok munkáját közvetlenül segítő szakemberek:

munkakör segítő neve
Iskolapszichológus Eleőd Krisztina
Szociális segítő Borbély-Atzél Sarolta


  

A pedagógusok munkáját segítő dolgozók:

A dolgozók közül 3 fő felsőfokú, 5 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

munkakör dolgozó neve
iskolatitkár Üveges Krisztina
gazdasági vezető Petényi Zsuzsanna
rendszergazda Imre Dávid
könyvtáros Csányiné Pap Györgyi
karbantartó
konyhai alkalmazott
Jenei Csabáné
portás Gergely-Kosza Attila
konyhai alkalmazott, portás Balassa Nóra
ügyeletes takarító Magyariné Pekarik Anikó
takarító