E - évkönyv 2017/2018. 

 

Te Deum és tanévzáró (2018. 06. 17.)

Június 15-én délután szentmisén adtunk hálát az elmúlt tanévért, majd az ezt követő tanévzáró ünnepségen a szülők és az egész iskola jelenlétében vehették át oklevelüket azok a diákok, akiket versenyeredményükért, jó tanulmányi munkájukért, példamutató magatartásukért vagy közösségi tevékenységükért díjazott a tantestület. Az eseményen részt vett Oláh Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának tanügyi igazgatója, aki a 9. osztálynak adta át a – pénzjutalommal is járó – Serédi Jusztinián-díjat annak elismeréséül, hogy a tavalyi Országos kompetenciamérésen az egyházmegyei fenntartású katolikus iskolák között a legjobb matematikaeredményt érték el. A közös tanévzáró után az iskola diákjai az osztályokban kapták meg bizonyítványukat, és végre megkezdhették vakációjukat.

 

Nyárváró party (2018. 06. 12.)

A diákönkormányzat által szervezett záróprogram a június 8-i "nyárváró" buli volt, amely a tanév utolsó napjainak megszépítését célozta. A gyerekek által kedvelt just dance után lehetett floorballozni, valamint egy akadálypályán is kipróbálhatták ügyességüket. Ezeket a lehetőségeket már sokkal szívesebben ragadták meg, mint a kánikulai tanulást. Érezték: itt a nyár.

evvegibuli00001

 

Helytörténeti vetélkedő (2018. 06. 11.)

Iskolánk képviseltette magát az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és az Ifjúsági Önkormányzat által meghirdetett, három fordulós helytörténeti vetélkedőn. A 9. és 10. osztályosokból álló hatfős csapat negyedik helyezésével öregbítette intézményünk hírnevét.

helytorteneti00001

 

A nemzeti összetartozás napja (2018. 06. 05.)

Június 4-én 2010 óta a nemzeti összetartozás napjáról emlékezünk meg. Az osztályok idén az aulában gyűltek össze, ahol néhány diáktársuk rövid bemutatót tartott a nap eredetéről és lényegéről, majd a termekben már osztálykeretben gondolták tovább a hallottakat, illetve rövid online tesztben mutathatták meg, mit jegyeztek meg.

 

Osztálykirándulások (2018. 06. 05.)

Az osztálykirándulás hagyományosan a közösségteremtés és -fejlesztés lehetősége. Az osztályok többsége ezért nemcsak az erre a célra tervezett június elseji tanítás nélküli munkanapot használta fel, hanem a hétvége egy részét is együtt töltötték a gyerekek. Beszámolóik szerint nagyon jól érezték magukat, akár túrázás, akár városnézés, akár balatoni pihenés volt a program. Az osztályfőnökök sok előkészítő munkája és a tanárok rájuk fordított ideje nyilvánvalóan meghozta gyümölcsét.

 

Anyák napja (2018. 05. 08.)

Május 7-én délután alsó tagozatosaink közös ünneplésre hívták az édesanyákat és a nagymamákat. A hálaadó szentmise után a gyerekek csengő hangja töltötte be a templomot, és köszöntő énekük könnyet csalt minden ünnepelt szemébe. Végül a templom kertjében adták át a tanító nénik segítségével készített ajándékaikat, amelyek a szülőkben majd később is felidézhetik a szép élményt.

 

Ballagás (2018. 05. 05.)

Május 4-én, pénteken, elballagott a 12. osztály. A szokásnak megfelelően énekelve járták végig a termeket, majd az udvaron találkozhattak családjukkal és vendégeikkel. Itt jelképesen egy szál virággal először ők köszönték meg szüleiknek eddigi életüket, majd őket is virágokkal, lufikkal köszöntötték a meghívottak. Ezután – hagyományunk szerint – az alsóbb évfolyamok ünnepélyes sorfala előtt vonultak át a templomba, ahol szentmisén adtak hálát iskolai éveikért. Az ezt követő ballagási ünnepségen került sor a búcsúbeszédekre és a jutalmak átadására.

ballagas00001

 

Színházlátogatás (2018. 05. 01.)

A 12.-esek ballagás előtti utolsó programlehetősége volt április 30-án az Örkény Színház Anyám tyúkja 2. című előadása, amelyen számtalan magyar vers hangzott el különleges és értő megszólaltatásban. A már tanult és a még ismeretlen művek a végzősök számára a legjobb összefoglalást jelentették az érettségi előtt.

 

Fenntarthatósági Témahét (2018. 04. 23-27.)

Iskolánk tanulói idén részt vettek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Fenntarthatósági Témahéten. Az alsó és felső tagozatosok az órai foglalkozások mellett izgalmas bemutatót láthattak a Zöldbusz program jóvoltából, melynek témája az energia volt. Gimnazistáink egy-egy fenntarthatósággal kapcsolatos témában szereztek új ismereteket a héten, és ezeket a hét végén meg is osztották egymással.

01

 

Osztályprogramok (2018. 04. 26.)

A meleg tavaszi időben több osztály is kimozdult az iskolából. Április 25-én az elsősök és a hetedikesek a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiára látogattak Szentendrére. Közelről láthattak és hallhattak egy igazi katonazenekart, majd nekik szóló alaki kiképzésen vehettek részt. Ugyanezen a napon a hatodik és a nyolcadik osztály a Csodák Palotája Bay Zoltán-emlékkiállításának megnyitóján járt. A gyerekeknek lehetőségük nyílt önfeledt játék keretében felfedezni fizikai jelenségeket és törvényszerűségeket, valamint látványos kísérlet-bemutatónak is részesei lehettek.

alaki00001

 

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (2018. 04. 16.)

Április 16-án, a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján a gimnazista osztályok a reggeli osztályfőnöki órán Szász János A holocaust szemei című filmjét tekintették meg, amely korabeli képekkel és a túlélők megrázó vallomásaival emlékeztet történelmünk szörnyű korszakára. A dokumentumfilm ráirányította a diákok figyelmét az emberség és az egymás iránti felelősség súlyára.

 

Játék a versekkel (2018. 04. 11.)

Április 11-én, a magyar költészet napján különböző megközelítésekben foglalkoztunk a versekkel. Reggel az aulában nyílt meg a hagyományos verskiállítás, melynek anyagát diákjaink állatokról szóló kortárs művekhez készített illusztrációiból és – újrahasznosított anyagokból létrehozott – szobraiból válogattuk. Az órák közötti szünetekben itt a kiállítótérben költészettel kapcsolatos rejtvényeket oldhattak meg, majd a nap végén került sor az iskolai vers- és prózamondó versenyre, amelyen sok diákunk tett tanúbizonyságot Kányádi Sándor gondolatának igazságáról: „A vers az, amit mondani kell”.

 kolteszetnap200001  kolteszetnap200002  kolteszetnap300001

 

 

Hittan projektnapok (2018. 04. 11.)

Évek óta a nagyheti készületünk része, hogy az osztályok hitéleti témákban közösen gondolkodnak és alkotnak. Az idei projektmunkák bibliai történeteket dolgoztak fel. Bábel tornya, Dávid és Góliát küzdelme, Jónás próféta sorsa és sok más ó- és újszövetségi esemény vagy jelenség elevenedett meg a gyerekek képzelete és keze nyomán. Újdonság volt, hogy idén az alsó tagozatos osztályok is csatlakoztak a hittan projekthez, így valódi közös iskolai készülődés és alkotás irányította figyelmünket a közelgő húsvétra.

 

 

A víz világnapja (2018. 03. 26.)

Március 21-én kékbe öltözött az alsó tagozat, így hívták fel a figyelmet a víz világnapjára és a tiszta víz fontosságára.

viz

 

Búcsúkirándulás (2018. 03. 24.)

2018. március 23-24-én került sor a végzős évfolyam utolsó osztálykirándulására. A 2010-ben az „Európa kulturális fővárosa” címet elnyert Pécsre látogattak, ahol a belváros nevezetességeit járták végig, és közben élvezték a baráti beszélgetéseket, az együttlétet és a szeretetteljes hangulatot. Reméljük, hogy ezek az érettségin túl is hosszú időre összetartják őket!

                     pecs00001

 

 

Szent József nap (2018. 03. 21.)

Az iskola tavalyi névváltozása után idén rendeztük meg másodszor a Szent József napot március 19-én. A megnyitón közösen vettünk részt, majd azok a diákok tartottak előadásokat, akik a Szent József Akadémia legjobb dolgozatait készítették. Ezután két órában a tanárok mutatkoztak be új oldalukról: olyan témákról beszéltek, amelyek nem tartoznak a tananyaghoz, vagy nem a szakjuk része. Délben az aulában volt közös ebéd az osztályok által felajánlott ételekkel. A program utolsó részében külső előadók segítségével ismerkedhettünk olyan fontos és aktuális kérdésekkel, mint a drog, az internetbiztonság, higiéné, stb. Az alsó tagozatosok ezen a napon először az ötödik osztályosok "A Pál utcai lányok" című előadását nézték meg, azután Szent József került a programjuk középpontjába. 

02

 

 

Március 15-i megemlékezés (2018. 03. 18.)

Nemzeti ünnepünk eseményeit idén a negyedik osztályosok előadása idézte fel. Verses, zenés, táncos emlékműsoruk kiemelte az ünnep üzenetét, a szabadság szerepét életünkben. Kedves és hiteles előadásukkal méltó módon emlékezhettünk meg a forradalom 170. évfordulójáról.

 05
 
 
Sportnap (2018. 03. 17.)
 
Ebben a tanévben látványosan megélénkült a Diákönkormányzat működése. Ennek legújabb bizonyítéka a március 10-i sportnap, amelyet ők terveztek és szerveztek. "Faluvetélkedőre" irányították a vegyes korosztályú csapatokat, amelyeknek egész Békásmegyert körbejárva kellett különféle feladatokat megoldaniuk. Csoportos maratonfutás, fáramászás, labdavezetés és más mozgásos játékok várták őket az egyes állomásokon. A program derűs hangulatához hozzájárult a kora tavaszi szép napsütés is. 

 sport200001        sport200002

 

Látogatás a Budapest Bábszínházban (2018. 03. 19.)

Az olvasás és az irodalom megszerettetésének egyik legjobb eszköze a színház. Március 9-én az elsősök és a másodikosok a Budapest Bábszínházban a Bambi című előadáson vettek részt.  A kis őz története igazi élményt jelentett számukra, így biztos kedvet kaptak más mesékhez és további színielőadásokhoz is.

 

Matematikaversenyek (2018. 03. 07.)

Általános iskolásaink több ismert megméretésen vettek részt. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny február 16-i körzeti fordulóján kiemelkedő eredményt ért el a 2. osztályos Borsos Endre, valamint szépen szerepelt Nemcsics Benedek (6. o.). A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolában március 2-án rendezett egyházmegyei matematikaversenyen pedig egy ötödikes és egy hetedikes tanulónk ért el 3. helyezést. A pontos eredmények az "Iskola/Versenyeredmények" oldalon tekinthetők meg. 

 

Magyar kultúra verseny (2018. 03. 05.)

A magyar kultúra versenyt 2014 óta szervezzük meg iskolánkban. Idén, a március 5-én rendezett megméretésen húsz gimnazista páros mérte össze tudását. A feladatok földrajzi, történelmi, irodalmi, képzőművészeti, zenei, gasztronómiai és sporttal kapcsolatos ismeretekre, régi magyar szavak jelentésére és más kulturális kérdésekre kérdeztek rá. A legjobb eredményt a 11.-es Primusz Ákos-Torday Kristóf páros érte el. Gratulálunk! 

magyarkulturaverseny00001

 

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól (2018. 02. 24.)

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjáról (február 25.) évek óta tanítás nélküli munkanap keretében szervezett programon emlékezünk meg gimnazistáinkkal. Olyan emlékhelyeket vagy intézményeket keresünk fel, amelyek konkrét tapasztalatokkal segítik a diákokat a magyar múlt megismerésében. Idén, február 23-án a Kisfogház Emlékhelyen, valamint az Újköztemető 301-es parcellájában és az itt nemrég elkészült látogatóközpontban jártunk. Az 56-osok börtönének cellái, kivégzésük és temetésük helyszíne mindnyájunk számára megrázó élményt jelentettek. Mindkét helyen magyarázó előadás segítette az események megismerését és megértését, a látogatóközpontban ezenkívül kisfilmekből tájékozódhattunk magyar múltunk e korszakának néhány kérdéséről.

kommunizmusaldozatai00001

 

Siker a Bolyai versenyen (2018. 02. 24.)

A Bolyai Természettudományi Csapatverseny február 9-i körzeti fordulójára iskolánk 4-8. osztályosaiból összesen 13 csapat nevezett be. Nagyon szép eredményt, harmadik helyezést ért el közülük a Barczikay Márk, Mazák Péter, Károlyi József és Zsombok Zsófi alkotta ötödikes csapat. Gratulálunk!

 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr látogatása (2018. 02. 15.) 

2018. február 15-én látogatást tett intézményünkben Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr. Látogatásának célja az iskola épületét érintő, az elmúlt években állami forrásokból (pályázatokból, támogatásokból) történt beruházások, valamint a most folyamatban lévő felújítás megtekintése volt.

 

Múzeumi nap (2018. 02. 13.)

Az élményalapú tanulás támogatására idén február 13-án múzeumi napot tartottunk. A kiállítások többségén ma már igyekeznek interaktív közeget teremteni, így nem azt jelentik a gyerekek számára, hogy „Ne nyúlj hozzá!” vagy „Maradj távolabb!”. Élvezettel ismerkedhetnek meg különböző témákkal, és sokféle tevékenységet próbálhatnak ki. Az osztályok korosztályuknak megfelelő lehetőségeket választottak, így a Mesemúzeumtól kezdve a III. kerületi múzeumokon és a Parlamenten keresztül a Nemzeti Galériáig számtalan érdekes kiállításnak és múzeumpedagógiai foglalkozásnak lehettek részesei. A közös program nemcsak a monoton hétköznapokat törte meg, hanem az osztályok összetartását is erősítette.

 

Farsang (2018. 02. 09.)

Idén február 2-án tartottuk meg a farsangi mulatságot, amelyet most először a Diákönkormányzat rendezett. Először a felsős osztályok szórakoztató produkcióit tekinthettük meg, amelyek külön dicséretet érdemelnek, hiszen az osztályok minden tagja kivette a részét a munkából az ötlet megszületésétől egészen a megvalósításig. A produkciókat színesítette, hogy az osztályfőnökök és a helyettesek is részt vettek bennük. A felsős osztályok teljesítményét természetesen a Diákönkormányzat is díjazta. Ezután az alsósok mutatták be ötletesebbnél ötletesebb jelmezeiket. Köszönjük a DÖK-nek a szervezést, a diákoknak és tanáraiknak pedig a lelkes részvételt!

 

Osztályprogram - színházi este (2018. 02. 02.)

Milyen módszerekkel lehet megszólítani a mai embert? Szabad-e modernizálni egy klasszikus színdarabot? Mennyit lehet változtatni a szövegen? Azonos-e az ízlésünk a színielőadásokkal kapcsolatban? Ilyen és ehhez hasonló kérdések megvitatására adott lehetőséget az Örkény Színház Hamlet előadása, amelyet a 12. osztályosok néztek meg február 1-jén. A gondolatébresztő este igazi közösségi élményt is jelentett, hiszen az egész osztály részt vett a programon, amely sok érdekes beszélgetés forrása lett.

 

Osztálykarácsonyok és iskolai ünnepi készülődés (2018. 01. 09.)

December utolsó két tanítási napja a karácsonyi készülődés jegyében telt. Csütörtökön az alsósok és a felsősök ünnepléssel és játékkal töltötték délutánjukat, majd a nagyobbak éjszaka is együtt maradtak, és benn aludtak az iskolában. A 9-10.-esek is szerveztek közös programot: ők moziba mentek. Pénteken az osztályok szentmisén vettek részt, majd megnézték a 9.-esek meglepetés előadását, amelyet egy kedves Jókai-novellából készítettek. Ezután került sor a többi osztály karácsonyi ünneplésére, és következhetett a várva várt szünet.

 

Megelevenített decemberi népi és keresztény hagyományok (2017. 12. 18.)

Az alsósok átélt dramatikus játékkal elevenítették fel a Luca-nap népszokásait és a betlehemezés 18. századtól elterjedt paraszti hagyományát. December 13-án a másodikosok az ovisoknak adtak elő Luca-napi kotyolós népi játékot, amelyet aztán a többi alsó tagozatos osztály is megtekinthetett. 18-án este a karácsonyi műsorban a szülők is láthatták őket. Ekkor az osztályok betlehemes misztériumjátékot mutattak be, és karácsonyváró dalokat énekeltek, ami a családokat már a közelgő ünnepre hangolta. A készület napjainak feszültségében szülőknek és gyerekeknek egyaránt örömöt hozott az együttlét és a közös élmény.

 

Kiváló eredmény a Bolyai versenyen (2017. 12. 14.)

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny december 9-i országos döntőjén a Hansági Johanna, Hanti Bertalan, Nemcsics József és Ozsváth Botond összeállítású harmadik osztályos csapatunk ötödik helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Bertáné Dakos Erzsébet. Mindnyájuknak gratulálunk!

 

"Advent Óbudán" (2017. 12. 08.)

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által szervezett "Advent Óbudán" programsorozat keretében december 8-án délután elsős és harmadikos diákjaink léptek fel a Fő téren, ahol nagy sikerrel adtak elő karácsonyi dalokat. Ötödikeseink a rendezvénysorozat egy másik programján vettek részt: a kerületi óvodák és iskolák karácsonyfa-díszítő versenyére neveztek be, és különleges ötletükkel keltik jó hírünket.

 SAM 286420171211 140354

 

Advent Bécsben (2017. 12. 08.)

Az adventi vásárok fényei és fahéjillata, a forralt bor és a forró tea a karácsonyi hangulat szokásos kísérői. Iskolánk immár hagyományos decemberi bécsi kirándulásának részvevői nemcsak az ottani vásárok levegőjét és kínálatát ismerhették meg, hanem az osztrák főváros szépségeit is. Ellátogattak a Bécsi Csokoládé Múzeumba, a Schönnbrunni kastélyhoz és a Városházához, és így karácsonyváró hangulatban együtt fedezhettek fel új dolgokat a világból. Erre a többi osztálynak is lehetősége nyílt: ők is fölkerestek egy-egy közeli adventi vásárt, amit kiállítás látogatással, korcsolyázással vagy más programmal kötöttek össze.

 

Mikulás party (2017. 12. 07.)

Idén nagy lendülettel és lelkesedéssel kezdte munkáját a diákönkormányzat. Decemberben Szent Miklós ünnepéhez például több programot is kötöttek. 6-án, szerdán, sok résztvevővel „Mikulás kvíz” vetélkedőt rendeztek, majd 7-én délután a felsősök számára szerveztek „Mikulás party”-t a tornateremben. Ezen először az Égbőlpottyant Mikulás című filmet vetítették le, de az igazi örömöt a floorball és a Just Dance jelentette a gyerekek számára.

 mikulas party00001

 

Szent Miklós ünnepe (2017. 12. 06.)

Szent Miklós ünnepén az óvodába és az alsó tagozatosokhoz is ellátogatott a Mikulás. A kisiskolásoknak a 10.-esek készítettek műsort, amelyet az aulában adtak elő nagy sikerrel. A kicsik lelkesen fogadták színdarabjukat, és nemcsak magyarul, hanem németül is énekeltek a Mikulásnak, akitől természetesen mindnyájan kaptak ajándékot. Ezen a napon a felsős és gimnazista osztályok sem maradtak ki az ünneplésből: valamilyen apróság mindegyiküknek jutott, és sokuk piros ruhája és Mikulás-sapkája jelezte, ők is ragaszkodnak Szent Miklós napjához.

 

Adventi várakozás (lelki nap, nyílt órák, kézműves foglalkozások) (2017. 12. 02.)

Az iskola diákjai december első két napján többféleképpen készülődtek az előttünk álló ünnepre. Pénteken korosztályuknak megfelelő lelki foglalkozásokon figyelmük az advent lényegére és szerepére, az Úr eljövetelére irányult, amit az utána következő szentmise erősített meg. Szombaton nyílt órákat tartottunk, amelyek mindenkitől – gyerektől, tanártól és szülőtől is – egymásra való gondos odafigyelést kívántak. Ezután különféle kézműves foglalkozásokon adventi koszorúk és karácsonyi díszek készültek, és a termek is megszépültek. Mindezek segítségével lélekben megerősödve, ünnepi hangulatban várjuk a karácsonyt.

 04

 

Egyházmegyei verseny (2017. 11. 24.)

November 24-én 6., 7. és 8. osztályos tanulóink közül 16-an vettek részt a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolában rendezett egyházmegyei angol-német versenyen, amelyen Mazák Eszter (6. o.) második helyezést ért el. Gratulálunk!

 

Öregdiákok az iskolában (2017. 11. 22.)

A pályaorientációs napon régi diákjaink látogattak vissza hozzánk. A 12. osztályosoknak ők beszéltek arról, mit tapasztaltak az érettségi utáni képzéseken és a felsőoktatási intézményekben. Többen már munkatapasztalataikat is megosztották a végzősökkel. Személyes és őszinte beszámolóikból kirajzolódott, hogy a más élethelyzetbe került volt diákok szemléletmódja hogyan változott, és mennyire értékelnek olyan dolgokat, amelyekre korábban teherként tekintettek. Elbeszélésük hiteles és gondolatébresztő volt nemcsak a 12.-esek, hanem volt tanáraik számára is. Mindnyájan köszönjük, hogy eljöttek!

 palyaorientacios nap00001

 

Pályaorientációs nap (2017. 11. 22.)

A tanév rendjéről szóló rendelet értelmében idén egy tanítás nélküli munkanapot pályaorientációs célra kell felhasználniuk az iskoláknak. Nálunk a különböző korosztályoknak megfelelően évfolyamonként más programok irányították a munka világára a gyerekek figyelmét. A MiniPolisz, a Mária Rádió, a tűzoltóság, a rendőrség, a mentőszolgálat és más helyszínek egyaránt érdekeseknek bizonyultak számukra. A pályaválasztáshoz közelebb levő 11-12. osztályosok az iskolába meghívott vendégek hiteles beszámolói és előadásai segítségével gondolkodhattak el leendő lehetőségeikről és felelősségükről.

 

 

Iskolai versenyek (2017. 11. 22)

November harmadik hetében két iskolai versenyre is sor került. Hagyományteremtő új kezdeményezés a november 15-én lezajlott hittanverseny, amelyre 31 pár nevezett be, 17-én pedig szintén sok résztvevővel tartottuk a szokásos idegen nyelvi versmondó versenyt .  Az eredmények a "Versenyeredmények" oldalon tekinthetők meg.

 

Művészetpedagógiai foglalkozás (2017. 11. 16.)

A 10. osztály a Budapest Galériában járt november 10-én. A gyerekek nagyon izgalmas művészetpedagógiai foglalkozás keretében  kerültek közelebb a kortárs művészeti alkotásokhoz, emellett maguk is alkotókká váltak ezek megzenésítésével. A program mindnyájuk számára rendkívül tanulságos és szórakoztató volt.

DSC01954

 

Kiállítás látogatás (2017. 11. 15.)

A 12. osztály a nemrég felújított, III. kerületi Vasarely Múzeumot látogatta meg november 15-én. A diákok nagy élvezettel nézték végig az optikai hatásokat kiaknázó képeket, és lelkesen próbálgatták az ezekre épülő, speciális szemüveggel használható alkalmazást, amely a művészetet a mai gyerekekhez viszi közelebb.

 Image00006

 

Márton-napi felvonulás (2017. 11. 10.)

Alsósaink hagyományos novemberi programja megmutatta, hogy a Márton-napi népszokásokra nem csupán az éttermek divatos „libalakomái” emlékeztetnek. November 10-én a gyerekek a szülőkkel közösen töltött délutánon vidáman és meghitt hangulatban ünnepelték Szent Mártont. Sötétedés után saját készítésű lámpásaikkal vonultak fel a faluban, és így sugározták szét a jótetteket és reményt szimbolizáló fényt.

 

Szalagavató (2017. 11. 04.)

November első szombatján a 12. osztályt ünnepeltük a Békásmegyeri Közösségi Házban, szalagavató báljaink hagyományos helyszínén. A program első részében a végzősök megkapták a gimnáziumi éveik kezdetének és végének évét jelző szalagot, amely a felnőtt élethez közeledésük iskolai szimbóluma. Ezután a négy évükről készült képekből nézhettünk meg vetítést, majd a 10. osztályosok köszöntötték őket egy dallal. A 11.-esek, az ünnepség rendezői, a tanórákról és a tanárokról készített néhány jelenetes, kedves paródiával lepték meg őket. A végzős osztály tagjai törzsi táncot mutattak be, majd a szünet után keringővel nyitották meg a bált, amelyen szokás szerint fölkérték szüleiket, rokonaikat, tanáraikat és barátaikat.

 Image00005Fotó: Borbély Kristóf

 

Iskolai sikerek a Bolyai versenyen (2017. 10. 25.)

A Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztály kategóriájában  felső tagozatosaink szép eredményeket értek el a körzeti fordulóban. Ötödik osztályosaink 5., a hatodikosok 4. helyen végeztek, a hetedikes csapat pedig - Béres Melinda, Bollók Dávid, Bolf Eszter és Nagy Levente - első helyezéssel bejutott a november 18-i országos döntőre. Gratulálunk!

Image00002

 

Megemlékezés október 23-ról (2017. 10. 20.)

Égő tank, lövések csattanása, ágyúzás és szétszóródó romok – ilyen látványos elemek kísérték a 9. osztály 56-os forradalomra emlékező előadását. A harcokat tágasabb keretben értelmezte a folytatás, Wass Albert Szentek zendülése című novellájának színpadi változata, amely Árpád-házi szentjeink kitartó közbenjárásában mutat föl reménységet a magyarság számára. Az előadáshoz színes és mutatós díszletek adták a hátteret, amelyeket a kilencedikesek maguk készítettek.

Image00004

 

Osztályprogram (2017. 10. 19.)

7. osztályosaink a Budapest Galériában jártak, ahol Az időgépész című művészetpedagógiai programon vettek részt. A foglalkozáson épületek sorsa, történelmi korok és a jövőről alkotott elképzelések álltak a beszélgetések és tevékenységek középpontjában.

idogepesz

 

Zarándoklat Soroksáron (2017. 10. 13.)

Október 13-án felső tagozatos tanulóink részt vettek azon az országos zarándoklaton, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hirdetett meg az utolsó fatimai jelenés 100. évfordulójára, a soroksári Fatimai Szűzanya tiszteletére épült Szent István király-templomhoz. A szentmisét Erdő Péter bíboros atya celebrálta. Diákjaink ezen a napon megtapasztalhatták, hogy a katolikusok nagy családjához tartozunk.

 

Október 6. – Az aradi vértanúk napja (2017. 10. 06.)

Az aradi vértanúkról idén az egész iskola egyszerre emlékezett meg. Ezt a nyári felújítások során megújított iskolarádió tette lehetővé, amelynek első adása volt ez a program. A műsorban a diákönkormányzat ötödikes tagjai Tóth Györgyi tanárnő vezetésével olvasták fel az Aradon kivégzett hősök utolsó, megindító szavait.

 

Raoul Wallenberg emléknap (2017. 10. 05.)

Az emberi helytállás példáit ismerhették meg gimnazistáink a Raoul Wallenberg emléknapon. A Holokauszt Emlékközpontban a 10., a 11. és a 12. osztályosok múzeumi foglalkozásokon és a központ megrendítő kiállításán gondolkodhattak el a mások iránti együttérzés és közöny, a végzetes döntések és az egyéni felelősség kérdésein. Megismerkedhettek olyan példaadó személyiségekkel is, akik életük árán is ragaszkodtak erkölcsi értékekhez, és önfeláldozóan segítettek méltóságuktól megfosztott embertársaikon. A 9. osztályosok, akik tavaly jártak az emlékközpontban, idén ezen a napon a Terror Házában elmélkedhettek hasonló kérdéseken. Az elgondolkodtató múzeumlátogatásokat a III. kerületi önkormányzat támogatta.

holokauszt

 

Látogatás a Budakeszi Vadasparkban (2017. 10. 03.)

Október 3-án Szent Ferenc ünnepéhez és az állatok világnapjához kapcsolódva a Budakeszi Vadasparkban jártak 1-5. osztályos diákjaink. Mindegyik évfolyam korosztályának megfelelő szakvezetéssel ismerkedett a park lakóival. A program megvalósulását a III. kerületi önkormányzattól nyert pályázati pénz segítette.

 

Szent József túra (2017. 09. 29.)

"Legyünk egymásnak őrangyalai!" Ezt a gondolatot bízta ránk Beer Miklós püspök atya az idén Vácra szervezett Szent József túránk közös szentmiséjén, melynek helyszíne a székesegyház volt. A váci túra jó kezdő alkalom volt e gondolat megvalósításához, hiszen ezen az iskola összes tanulója, a legkisebbektől a legnagyobbakig, együtt, egymásra figyelve vett részt. Bár a városban külön, osztályonként néztük végig a nevezetességeket, amelyekhez kapcsolódóan egy városismereti feladatlapot is meg kellett oldanunk, a szentmisén és a vonatúton mindnyájan együtt voltunk. Megtapasztalhattuk, hogy egymásra vagyunk bízva, és nem csak most, hanem egész évben őrangyalként kell óvnunk egymást.

    iskolakep vac

 

Tanévnyitó Veni Sancte (2017. 09. 01.)

Gimnazistáink szeptember 1-jén részt vettek a fővárosi katolikus iskolák idén először megtartott közös évnyitó Veni Sanctéján a Szent István-bazilikánál. A közel négyezer diák és több száz pedagógus között láthatták más iskolák zászlóit és ünneplő öltözékeit, megélhették a közösség élményét, és részesei lehettek a közös ünneplésnek.