Tájékoztató a 2021-2022. tanévi középiskolai jelentkezésekhez

Alapvetően a vallásukat gyakorló, katolikus családok gyermekeinek kívánunk megfelelő közeget biztosítani szellemi-lelki fejlődésükhöz, de örömmel fogadunk minden olyan gyermeket, akinek szülei elfogadják iskolánk világnézetét, valamint a keresztény szellemű nevelést gyermekük számára. Feladatunknak tekintjük, hogy tanítványaink keresztény értékrenddel és megfelelő alapműveltséggel rendelkezzenek.

Intézményünk adatai:

név:                                         Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
cím:                                         1038 Budapest, Templom utca 5., telefon: 388-8130
OM azonosító:                       034851
tanulmányi terület kódja:    0001
fenntartó:                               Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF )
honlap:                                   www.sztjozsef.net

Gimnáziumunk tanulmányi sajátosságai:

  1. a) Az első idegen nyelv oktatása emelt óraszámban (angol és német nyelv; heti 4 órában). Célunk az előrehozott érettségire, illetve egy középfokú nyelvvizsgára való felkészítés. (A diákok tanulmányi színvonalának függvényében a 10. évfolyam végén, de legkésőbb a 11. évfolyam végére elvárt követelmény).
  2. b) Az informatika oktatása emelt óraszámban. (9-10. évf. heti 2 óra, 11. évf. heti 1 óra) Célunk a tanulóinkat felkészíteni a 10. évfolyam végére ECDL vizsgára, majd a 11. évfolyam végén az előrehozott érettségi vizsgára.
  3. c) Pénzügyi és gazdasági ismeretek tantárgy oktatása (9-10. évfolyamon).
  4. d) Mozgókép és médiaismeretet oktatása a 12. évfolyamon a művészetek tantárgycsoporton belül.
  5. e) A 9-11. évfolyamoknak saját szervezésű tanulmányi vizsgát tartunk, ahol az érettséginek megfelelő feladattípusokkal és vizsgahelyzetekkel kérjük számon diákjaink aktuális tudását. A 9. évfolyamon magyar nyelv és hittan, a 10. évfolyamon idegen nyelv, matematika, informatika, a 11. évfolyamon magyar és történelem tantárgyakból vizsgáznak.

A felvételi eljárásról:

Központi írásbeli vizsgát iskolánk is szervez, arra nálunk is lehet jelentkezni.

Az általános felvételi eljárás keretében felvételi vizsgát tartunk. A felvételi rangsort a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredményei alapján alakítjuk ki.

Sajátos Nevelési Igényű tanulókat nem áll módunkban fogadni.

Az iskolánkba felvételiző diákoktól – iskolánk világnézeti elkötelezettségére való tekintettel – plébánosi/lelkipásztori ajánlást kérünk.

Iskolánk 8. évfolyamos diákjai – megfelelő tanulmányi eredmények mellett – a felvétel során előnyt élveznek. Szintén előny illeti – hasonló feltételekkel – a Fenntartónk irányítása alá tartozó iskolákból jelentkező diákokat. (A jelentkezők közül elutasítjuk azokat a tanulókat, akiknek a tanulmányi eredményeiben bármely évfolyamon elégtelen szerepel.) 

A szóbeli vizsgák időszakában a hozzánk felvételiző diákokat és szüleiket beszélgetésre hívjuk, hogy megismerhessük a családjukat. A beszélgetések pontos időpontjait 2021. február elején tesszük közzé honlapunkon.

Fontos időpontok:

Nyílt napok: 2021. január 31. (szombat). Tekintettel a járványügyi vészhelyzetre az őszi időszakban nyílt napot nem tartunk.

Jelentkezés a központi írásbelire (a vizsgát szervező iskolákban):           2020. december 4.

Központi írásbeli:                                                                                       2021. január 23. - 10:00 óra