Kisérettségi 2019.

A jövő héten (február 18-án) kerül sor gimnáziumunkban a helyi szervezésű tanulmányi vizsgánk írásbeli részére.

 

Ezen a napon 10. évfolyam tanulói idegen nyelvből és matematikából, a 11. évfolyam diákjai pedig magyar irodalomból és történelemből írnak egy-egy feladatsort.

A szóbeli vizsgák (9. évfolyam - hittan; 10. évfolyam - idegen nyelv; 11. évfolyam - magyar irodalom és történelem) 2019. március 11-12-én kerülnek majd megszervezésre.

A vizsgák követelményei minden esetben a megelőző középiskolai évfolyamok és az adott tanév tananyagai a helyi tantervben meghatározott követelményi szerint. 
A tanulmányi vizsgák írásbeli része az érettségihez hasonló típusú feladatokból összeállított, általában 45 perces egységekből álló feladatsorok, melyek mennyisége tantárgyanként változik. A szóbeli vizsgák 2-3 fős bizottság előtt történnek a középszintű érettségihez hasonló módon. 
A szaktárgyi felmentések erre a vizsgára is érvényesek. Az írásbeli számonkérések alól felmentett tanulók az írásbeli helyett szóban vizsgáznak. A 10 évfolyamon teljes szaktárgyi felmentés esetén a természettudományos tantárgyak közül kell választani vizsgatárgyat.

A vizsga értékelése ötfokozatú skálán történik, az egyes fokozatok érdemjeggyel is kifejezésre kerülnek. Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek aránya az értékelésben megegyezik a középszintű vizsgák arányaival. A vizsga érdemjegye négyszeres szorzóval kerül rögzítésre az elektronikus naplóba.