Felvételi tájékoztató 2024-2025

Tájékoztató a 2024-2025. tanévi középiskolai jelentkezésekhez

 

Alapvetően a vallásukat gyakorló, katolikus családok gyermekeinek kívánunk megfelelő közeget biztosítani szellemi-lelki fejlődésükhöz, de örömmel fogadunk minden olyan gyermeket, akinek szülei elfogadják iskolánk világnézetét, tevékenyen hozzájárulnak a gyermekük a keresztény szellemű neveléséhez és támogatják iskolánk ebbéli tevékenységét. Feladatunknak tekintjük, hogy tanítványaink keresztény értékrenddel és megfelelő alapműveltséggel rendelkezzenek.

Intézményünk adatai:

név:                                         Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
cím:                                         1038 Budapest, Templom utca 5., telefon: 388-8130
OM azonosító:                       034851
tanulmányi terület kódja:    0001
fenntartó:                               Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF )
honlap:                                   www.sztjozsef.net

Gimnáziumunk tanulmányi sajátosságai:

a) Az első idegen nyelv oktatása emelt óraszámban. Célunk az előrehozott érettségire, illetve egy középfokú nyelvvizsgára való felkészítés. (A diákok tanulmányi színvonalától függően a 10. évfolyam végén, de legkésőbb a 11. évfolyam végén elvárt követelmény. Alapesetben az alábbi nyelvi csoportok indulnak: haladó angol/kezdő olasz, valamint haladó német/kezdő angol)

b) Az informatika oktatása. A digitális kultúra tantárgy keretében célunk tanulóinkat felkészíteni a 10. évfolyam végére az ECDL vizsgára, majd a 11. évfolyam végén az előrehozott érettségi vizsga letételére.

c) 9-12. évfolyamokon külön óraszámban, csoportbontásban segítséget nyújtunk művészet- és drámapedagógiai módszerek segítségével a tanulási képességek, az egészséges személyiség kibontakoztatásához, megerősítéséhez.

d) (Köz)gazdasági és pénzügyi ismeretek tantárgy oktatása (11-12. évfolyamon), amely segít eligazodni a mindennapi élet pénzügyi és gazdasági kérdéseiben.

e) Mozgókép és médiaismeret kiemelt oktatása (12. évfolyamokon a művészetek tantárgycsoporton belül).

f) A 9-11. évfolyamoknak saját szervezésű tanulmányi vizsgát tartunk, ahol az érettséginek megfelelő feladattípusokkal és vizsgahelyzetekkel kérjük számon diákjaink aktuális tudását. A 9. évfolyamon hittan, a 10. évfolyamon idegen nyelv, matematika, informatika, a 11. évfolyamon magyar irodalom és történelem tantárgyakból vizsgáznak.


A felvételi eljárásról:

Központi írásbeli vizsgát iskolánk is szervez, arra nálunk is lehet jelentkezni.

Az általános felvételi eljárás keretében felvételi vizsgát tartunk. A felvételi rangsort a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredményei, valamint a személyes találkozó tapasztalatai alapján alakítjuk ki1.

Sajátos Nevelési Igényű tanulókat nem áll módunkban fogadni.2

Az iskolánkba felvételiző diákoktól – iskolánk világnézeti elkötelezettségére való tekintettel – plébánosi/lelkipásztori ajánlást kérünk.

Iskolánk 8. évfolyamos diákjai – megfelelő tanulmányi eredmények mellett – a felvétel során előnyt élveznek. Szintén előny illeti – hasonló feltételekkel – a Fenntartónk irányítása alá tartozó iskolákból jelentkező diákokat.

A szóbeli vizsgák időszakában a hozzánk felvételiző diákokat és szüleiket beszélgetésre hívjuk, hogy megismerhessük a családjukat és a jelentkezőket. A beszélgetések pontos időpontjait 2024. február végén tesszük közzé honlapunkon.

Fontos időpontok:

Nyílt napjaink:  2023. október 14. (szombat)
                              2024. február 3. (szombat)

Jelentkezés a központi írásbelire (a vizsgát szervező iskolákban):    2022. december 6.

Központi írásbeli:                                                                                       2023. január 20. - 10:00 óra

 

 

----

1 A felvételi pontszámok kialakítása:

A tanulmányi eredmények beszámítása:
    A főbb tantárgyak - magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és a természettudományos tantárgyak - 5., 6. 7. évvégi és 8. félévi osztályzatainak az átlaga alapján maximum 50 pont. (átlag*10)
A központi írásbeli vizsga beszámítása:
    A magyar és a matematika írásbeli pontszámának az átlaga alapján maximum  50 pont. ((magyar+matematika pontszám)/2)
Szóbeli beszélgetés:
    A beszélgetés során vizsgáljuk a család világnézeti elkötelezettségét, vallásgyakorlását; megfigyeljük a tanuló kommunikációs készségét, rátermettségét, önállóságát. (összesen maximum 50 pont)
Előnyben részesített tanulók:
   A nálunk továbbtanulni szándékozó,  megfelelő tanulmányi eredményű diákjaink.

   A fenntartónk iskoláiból érkező tanulók.

----

2 Elutasításra kerülnek továbbá azok a jelentkezők,
- akiknek a tanulmányi eredményeiben bármely évfolyamon elégtelen szerepel, illetve akiknek a fő tantárgyi átlaga 4,0 alatt van
akiknek az ellenörzőjében többször fegyelmi problémát regisztráltak
akiknél nem látjuk biztosítva a megfelelő támogatottságot leendő tanuló keresztény szellemű neveléséhez
- akik a felvételi beszélgetésen nem jelentek meg.