Különleges működési rend

Intézkedési terv

A 2020/2021. Tanévben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

 

1         Hatálya

 • Kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló valamennyi személyre: az intézmény dolgozóira; az intézménybe járó gyermekekre, tanulókra, és a szüleikre; valamint az épületbe belépő valamennyi személyre.
 • Jelen intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a intézményünk irányításában résztvevő hivatalos szervezetek utasításának, jogszabályi változásoknak, a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az érintettek tájékoztatást kapnak.

2         Az intézményben tartózkodás rendje

2.1         Általános szabályok

 • A intézménybe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek/tanuló léphet be.
 • Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 • Szülők kizárólag hivatalos ügyben, előre egyeztetett időpontban tartózkodhatnak az épületben!
 • Az iskolában a diákok számára a maszkot az intézmény közösségi tereiben kötelező viselniA felső tagozaton és a gimnáziumban ez a rendelkezés kiterjed az épültben tartózkodás teljes idejére.
 • Minden szükséges intézkedést meg kell tenni az intézményben az intézményi csoportosulások megelőzésére a nevelési/tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
 • Az termekben lehetőség szerint törekedni kell a gyermekek/tanulók lazább elhelyezésére, a csoportosulások elkerülésére.
 • A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.

2.2         A tanórák/intézményi programok speciális rendje

 • Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről.
 • A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren kell tartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
 • A tornaterem, tornaszoba, a nyelvi termek, az informatika termek kivételével az osztályok ugyanazt a tantermet használják. Ezekben a tantermekben a felületfertőtlenítést minden szünetben el kell végezni, az osztálytermekben naponta történik a fertőtlenítés.
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél az öltözőkben történő csoportosulás elkerülése érdekében 5 perccel korábban kell befejezni az órát.
 • Az iskolában januárig nem tartunk olyan programot, amelyek egy osztálynál nagyobb létszámú közösséget érintenének, vagy külső helyszínen kerülnek megszervezésre.
 • Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra: létszámkorlát szigorú betartása – a résztvevők körének korlátozása, az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés).
 • Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítását is mellőzzük.
 • A délutáni többlet testnevelés órák nem kerülnek megszervezésre. 
 • Csak az iskolai szakköröket tartjuk meg, a külső e3mberek által tartott szakkörök nem indulnak. (Sakk, agyag; futball) Ez a rendelkezés nem érinti a zeneiskolai órákat.
 • Az őszi időszak úszásoktatásait - a járványügyi készenlét idejére felfüggesztjük.
 • Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására.

3         Az érkezés és a távozás rendje

3.1        Óvoda

 • A FORRÁS és a BÚZA csoportok kizárólag a Virág utca felőli kiskapun keresztül az épület hátsó, a SZÍV és a SZŐLŐ csoportok pedig az Ezüsthegy utca felőli kapun keresztül az épület elülső bejáratát használhatják az épületbe való belépésre és távozásra.
 • A gyermekek behozatalára és hazavitelére idősávokat jelöltünk ki:
  • érkezés: 06:30-06:50; 07:00-07:20; 07:30-07:50; 08:00-08:20
  • távozás: 15:00-15.20; 15:30-15:50; 16:00-16.20; 16:30-16:50; 17:00-17.20;
 • A gyermekeket csak a szülők által kiválasztott idősávban lehet az intézménybe behozni és elvinni.
 • A belépéskor a kézfertőtlenítés és az arcot eltakaró maszk viselése a szülők számára kötelező!
 • Az épületben öltözőnként egyszerre maximum 4 szülő tartózkodhat (maszkban) a gyermekeivel, a többiek addig az udvaron várakozhatnak.

3.2        Iskola

 • Az épületbe csak az intézmény dolgozói, a jogviszonyban álló gyermekek/tanulók; a zeneiskolai órát adó pedagógusok és a zeneiskolai órákra érkező tanulók léphetnek be!
 • A belépéskor a kézfertőtlenítés és az arcot eltakaró maszk viselése mindenki számára kötelező!
 • Az iskolából az alsó tagozatos gyermekeket a pedagógusok az alábbi időpontban kísérik ki:
  tanítás végén ebéd után; a tanulási idő után 16 órakor; az ügyeleti idő végén 16:45 órakor

4         Értesítési kötelezettség és kommunikáció

 • A szülő köteles az intézményt értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. (Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.)
 • Az intézmény dolgozója köteles az intézményvezetőt értesíteni, ha a koronavírus-gyanú felmerül vagy igazolt fertőzése van.
 • Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni.
 • Az intézmény a vírushelyzet kapcsán hozott döntéseit a megszokott csatornákon keresztül hozza nyilvánosságra, juttatja el az iskolai partnerekhez

5         Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

 • Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező.
 • Az intézményben az étkezések előtt a kézmosás kötelező.
 • A helységekben biztosítjuk a kézfertőtlenítési lehetőséget, melyet kiegészítünk a folyosón elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel.
 • A WC-kben a kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.
 • A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kell tartani. Fel kel hívni a gyermekek/tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
 • A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek  (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
 • Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük.

6         Étkeztetésre vonatkozó szabályok

 • Fokozottan ügyelni kell az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor törekszünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére.
 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kel fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére.
 • Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok, keveredését lehetőség szerint elkerüljük, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
 • A gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése.
 • Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert biztosítunk, és azt rendszeresen kötelesek használni. Fokozott figyelemmel kísérjük a dolgozók egészségi állapotát.

7         Tanulói hiányzások kezelése

 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy pl. immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. A karantén időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett,  részt vehet az oktatásban.
 • Az a gyermek, tanuló, vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el.

8         Teendők beteg személy esetén

 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell különíteni, és értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a titkárságon keresztül értesíteni kell a szülőt/gondviselőt. A szülő figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • A gyermek az óvodába, tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján teszi meg a szükséges intézkedést az intézmény.
 • Az igazolt vírusfertőzöttekkel érintkező (kontakt) személyek távolmaradásával kapcsolatban az intézmény közvetlen intézkedési jogkörrel nem rendelkezik. Ezért kérjük a szülőket, hogy biztonsági okokból ilyen esetekben „önkéntes karanténban” tartsák otthon a gyermekeiket. (Igazolt hiányzásnak tekintjük). Dolgozók esetében kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a háziorvosukkal.