Szent József nap 2016/2017

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg

Ballagás 2016/2017

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg41.jpg42.jpg43.jpg44.jpg45.jpg46.jpg47.jpg48.jpg49.jpg50.jpg51.jpg52.jpg53.jpg54.jpg55.jpg56.jpg57.jpg58.jpg59.jpg60.jpg61.jpg62.jpg63.jpg64.jpg65.jpg66.jpg67.jpg68.jpg69.jpg70.jpg71.jpg72.jpg73.jpg74.jpg75.jpg76.jpg77.jpg78.jpg79.jpg80.jpg81.jpg82.jpg83.jpg84.jpg

Verskiállítás 2016/2017

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg

Hittan projektnapok 2016/2017

5.1.JPG5.2.JPG6.1.JPG6.2.JPG6.3.JPG7.1.JPG7.2.JPG8.1.JPG8.2.JPG9.1.JPG9.2.JPG10.1.JPG11.1.JPG11.2.JPG12.1.JPG12.2.JPG

Magyar kultúra verseny 2016/2017

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg

Kézműves délután és vásár 2016/2017

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG

Mikulás 2016/2017

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG17.JPG18.JPG19.JPG20.JPG21.JPG22.JPG23.JPG24.JPG25.JPG26.JPG27.JPG28.JPG29.JPG30.JPG31.JPG32.JPG33.JPG34.JPG35.JPG36.JPG37.JPG38.JPG39.JPG40.JPG

Adventi koszorú készítés 2016/2017

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.JPG9.JPG

Nyelvi versmondó verseny 2016/2017

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG

Szalagavató 2016/2017

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG17.JPG18.JPG19.JPG20.JPG21.JPG22.JPG23.JPG24.JPG25.JPG26.JPG27.JPG28.JPG29.JPG30.JPG31.JPG32.JPG33.JPG34.JPG35.JPG36.JPG37.JPG38.JPG39.JPG40.JPG41.JPG42.JPG43.JPG44.JPG45.JPG46.JPG47.JPG48.JPG49.JPG50.JPG51.JPG52.JPG53.JPG54.JPG55.JPG56.JPG57.JPG

Márton napi lámpás felvonulás 2016/2017

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg

Egészségnap 2016/2017

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG17.JPG18.JPG19.JPG20.JPG21.JPG22.JPG23.JPG24.JPG25.JPG26.JPG27.JPG28.JPG29.JPG30.JPG31.JPG32.JPG33.JPG34.JPG35.JPG36.JPG37.JPG38.JPG39.JPG40.JPG41.JPG42.JPG43.JPG44.JPG45.JPG46.JPG47.jpg48.JPG49.JPG50.JPG51.JPG52.JPG53.JPG54.JPG55.JPG56.JPG57.JPG58.JPG

Dinnyés 2016/2017

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.JPG11.JPG12.jpg13.JPG

Esztergom 2016/2017

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG