^Az oldal tetejére

Általános információk - Iskola

Mit kell tudni az iskolai felvételről - tanulói jogviszony létesítéséről - általánosan?

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik.

A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.  A jelentkezés nem jelent automatikusan felvételt is!

A jelentkezéssel járó jogokat a szülők közösen gyakorolják, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre.

A gyermeket elsősorban abba az iskolába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Iskolánknak nincs körzethatára, így ilyen jellegű felvételi kötelezettsége nincsen!

Iskolánk világnézeti tekintetben elkötelezett intézmény, ezért alapvető szempont, hogy a szülő és a gyermek  elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai programját és együttműködjön annak megvalósításában.

Az átvétel rendje (1-12. évfolyamokon tanév közben, másik iskolából):

Kérjük a kedves Szülőket, hogy a jelentkezéskor gyermekükkel együtt látogassák meg az iskolát és ott személyesen találkozzanak az igazgatóval és a helyettesével! Hozzák magukkal a szükséges dokumentumokat! Személyes találkozó nélkül, illetve a szükséges dokumentumok hiánya esetén a felvételi kérelemről nem születik döntés és így nem áll módunkban fogadni gyermeküket. (Időpontegyeztetés a titkárságon keresztül történik.)

A jelentkezéskor be kell mutatni:

  • - a kitöltött jelentkezési lapot (letölthető: Jelentkezési lap - iskola);
  • - a tanuló lakcímkártyáját; személyi igazolványát (ha van);
  • - a szülő személyi igazolványát;
  • - az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt (tanév közben hiteles másolatát);
  • - az aktuális nevelési év tájékoztató füzetét, ellenőrzőjét (nyári szünidőben történő jelentkezés esetén is!);
  • - pedagógiai szakvéleményt (ha van)
  • - az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

A  jelentkező tanulónak az iskola pedagógiai programjában meghatározott követelmények alapján összeállított szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult.

A felvételi eljárás rendje (1. és 9. évfolyamokon felvételi eljárás keretében):

1. évfolyam:

Iskolánk január elejétől Manótanoda címmel iskola-előkészítő foglakozásokat tart március közepéig. A foglalkozásokon való rendszeres megjelenés lehetőséget teremt a pedagógusoknak, szülőknek és gyermekeiknek, hogy megismerjék egymást.

Az óvodából 1. osztályba történő felvételi eljárás államilag kiírt időpontban zajlik, az eljárásról szülői értekezletet januárban tartunk.

9. évfolyam:

A középiskolai felvételi eljárás államilag előírt rendszerben zajlik, amelyről a felvételi tájékoztatót az iskolák október 31-ig teszik közzé a honlapjukon.

Copyright © 2016. Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium