Tirol tanulmányi kirándulás 2019

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

Ballagás 2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg

GEO-EKIF nap 2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg

rEGGelem program foglalkozás 2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg

"Kezek a Bibliában" előadás 2019

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg

Hittan projektnapok 2018/2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg

Matematika versenyek 2018/2019

1.jpg2.jpg3.jpg

Osztálykirándulás 2019

5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg11.jpg

ÖKO-7 vetélkedő 2018/2019

IMG_20190408_143341.jpgIMG_20190408_143354.jpgIMG_20190408_143624.jpgIMG_20190408_144153.jpgIMG_20190411_150710.jpgIMG_20190411_150752.jpg

Víz világnapja 2018/2019

01.JPG02.jpg03.jpg04.JPG05.jpg06.jpg07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG

Szent József - nap 2018/2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG17.JPG18.JPG19.JPG20.JPG21.JPG22.JPG23.JPG24.JPG25.JPG26.JPG27.JPG28.JPG29.JPG30.JPG31.JPG32.JPG33.JPG34.JPG35.JPG36.JPG37.JPG38.JPG39.JPG40.JPG41.JPG42.JPG43.JPG44.JPG45.JPG

Rajzverseny 2018/2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg

Farsang 2018/2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG17.JPG18.JPG19.JPG20.JPG21.JPG22.JPG23.JPG24.JPG

Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti ereményhirdetése 2018/2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.JPG4.jpg

Petőfi Irodalmi Múzeum látogatás 2018/2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg

Villámlabor látogatás 2018/2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg

Karcagi iskolalátogatás 2018/2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg

Karácsonyi iskolai bentalvás (7-8 o.) 2018/2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg

Karácsonyi műsor 2018/2019

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG

Szalagavató 2018/2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg

Angol-német versmondó vetélkedő 2018/2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg

 

Szerda reggeli közös imák 2018/2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg

 

Energiakövet látogatása 2018/2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg

 

Állatok világnapja 2018/2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg

 

Óvodai szüreti mulatság 2018/2019

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg