E - évkönyv 2019/2020.

 

Te Deum laudamus (06. 20.)

Téged, Isten, dicsérünk” – szoktuk énekelni az évzáró hálaadó szentmisén, de ebben az évben ez is másként történik. A lényeg azonban változatlan. Közös ünneplés helyett idén június 18-án az osztályok beosztott rend szerint vették át bizonyítványukat, és így kisebb közösségekben köszöntek el egymástól és osztályfőnöküktől. Az iskola tanulói, tanítói, tanárai, valamint a szülők mégis egy szívvel adnak hálát. Köszönetet mondunk egészségünkért, a vírusfellegek oszlásáért, érettségizett évfolyamunkért, a szokatlan év sikeres lezárásáért, egymásért és Isten minden kegyelméért, amellyel iskolánkat és életünket vezérli.

 

Érettségi után (06. 14.)

Iskolánk fennállása óta huszonegyedik alkalommal zajlott le a végzősök tradicionális érettségi vizsgája, ám az idei emlékezetesebb lesz az eddigieknél. A vészhelyzet rendhagyó körülményeket teremtett. A június 11-én tartott szóbelin a speciális rendelkezéseknek megfelelően csak néhány felelet hangzott el, hiszen a többség most írásbeli vizsgájával teljesítette a követelményeket. Az érettségit megelőző sok bizonytalanság megnehezítette felkészülésüket, de az eredményhirdetésen megjelentek már derűsen vehették tudomásul: középiskolai tanulmányaikat lezárták. Életük következő szakaszában pedig bizonyossággal támaszkodhatnak mindarra, amit innen visznek magukkal, szemük előtt tartva a tablójukon szereplő Arany-idézetet: „Ember lenni mindég, minden körülményben”.

 

Véget értek az írásbeli érettségik (05. 20.)

Végzőseink számára a vizuális kultúra tantárggyal zárult az idei írásbeli vizsgák sora május 19-én. Mivel most csak néhány esetben kell szóbelit tenniük, diákjaink többsége ezzel túljutott a megméretésen. Magyarból, matematikából, történelemből mindnyájan számot adtak tudásukról, választott tantárgyaik között pedig szerepelt az angol és a német nyelv, valamint a biológia, földrajz, informatika és a vizuális kultúra. Nem volt könnyű dolguk, hiszen sok bizonytalanság és szorongás előzte meg a vizsgákat, és most szóbeli feleletükkel sem javíthatnak eredményükön. Éppen ezért a szokásosnál is jobban szorítunk, hogy befektetett munkájuk megtérüljön, és az eredményhirdetésen tiszta lelkiismerettel örülhessenek középiskolai tanulmányaik gyümölcseinek. Sok sikert kívánunk azoknak is, akik – például hittanból vagy testnevelésből – a júniusi szóbelin bizonyítják majd érettségüket!

 

„Akik már nem leszünk sosem” – 12.-esek búcsúztatása (04. 30.)

Krusovszky Dénes regényének címét juttathatja eszünkbe a ballagás, amely most az ország minden középiskolájában eltér a hagyományos ünnepléstől. Személyes búcsú helyett „virtuális ballagások” során köszönnek el a végzősöktől, és ők is így idézhetik fel korábbi éveiket. Ám ezek a szokatlan módok is lehetőséget teremtenek számukra, hogy végiggondolják, milyen úton jutottak el a jelenig. Emlékezhetnek hajdani önmagukra, „akik már nem lesznek sosem”, de akikből táplálkozva majd megtalálhatják igazi énjüket. Ebben segítette őket az iskola és tanáraik. A mi tizenkettedikeseinktől utolsó, online osztályfőnöki órájukon búcsúzott el osztályfőnökük, majd egy meglepetés film segítségével együtt „ballagtak” végig az iskola épületében. Minden terem okostábláján ott várta őket egy nekik szóló idézet és az adott osztály képe, „menet” közben pedig elolvashatták tanáraik erre az alkalomra írt személyes búcsúszavait, és megszemlélhették tablójukat. Végül András atya kedves gondolataival zárult a szokatlanságában is mélyen megindító „virtuális ballagás”.

 

A Föld napja (04. 23.)

Minden tavasszal megemlékezünk valamilyen formában a Föld napjáról. Ilyenkor, április 22-én vetélkedőkkel, kvízjátékokkal, plakátokkal vagy más módon hívjuk fel diákjaink figyelmét teremtett világunk védelmére. Idén, a bolygónk minden területén megjelenő koronavírus-járvány idején, a Föld 50. világnapján még aktuálisabb, hogy gondoljunk közös otthonunkra. Iskolai rendezvény helyett fontoljuk meg együtt a Szentatya e nap elhangzott, teremtésvédelemre szólító intelmét és a Laudato si’ enciklikájából idézett szavait: Valami kicsivel mindegyikünk hozzájárulhat. „Nem szabad azt gondolnunk, hogy ezek az erőfeszítések nem változtatják meg a világot. Az ilyen tettek valami olyan jót terjesztenek a társadalomban, amely mindig több gyümölcsöt terem annál, mint amennyit észlelhetünk, mert olyan jót hoznak létre e földön, amely mindig – ha olykor láthatatlanul is – igyekszik tovaterjedni.”

 

Távol és mégis közel – nagyheti hittan projekt a távoktatásban (04. 06.)

Évek óta a nagyhétre időzítjük a hittan projektet, amikor előre megadott hitéleti témát gondol át minden osztály, és ennek látható, kézzel fogható jeleként a diákok a rövidített órák után közös tevékenységgel hoznak létre valamilyen alkotást, amelyet az aulában állítunk ki. Idén a koronavírus ezen a téren is átalakította a megszokott rendet. Távol vagyunk egymástól, és meg sem közelíthetjük az aulát. Lélekben azonban közel maradhatunk, ezért idén a húsvéti készülődés lelki tartalmára helyeztük a hangsúlyt. Rajz tantárgyból ebben a témakörben készítettek különféle rajzi feladatokat a diákok, és ezekből videós összeállítás is készült. Hittanból minden osztálynak a nagyhét eseményeit és liturgiáját összegző diasort kell végignéznie és átgondolnia, a gimnazisták irodalmi feladata pedig a passió elolvasása János evangéliumából. Ez utóbbi tevékenységek elvégzése lelkiismeretükre van bízva, eredményét nem lehet kiállítani. A közös „projekt” lelkileg mégis összehoz, és a húsvétra készít mindannyiunkat.

 

Közös ima a járvány idején (03. 25.)

Ferenc pápa felhívást intézett a világ keresztényeihez, hogy március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén déli 12-kor közösen imádkozzanak a világjárvány szenvedőiért, a betegekért, orvosaikért és ápolóikért, valamint az áldozatokért és családtagjaikért. Kezdeményezéséhez mi is csatlakoztunk. A honlapon közzétett kérésünk minden gyereket, szülőt, tanítót és tanárt arra hívott, hogy a nagy keresztény közösség részeként a megpróbáltatás idején testben ugyan külön, de lélekben együtt mondjuk el mi is a Miatyánkot.

 

Osztálykirándulások – másképp (03. 20.)

Sopron, Debrecen, Ópusztaszer, közeli és távoli hegycsúcsok – többek között ezek szerepeltek a március 20-21-re tervezett osztálykirándulások helyszínei között. A gyakran többnapos együttlétek mindig lehetőséget adnak a világ és egymás jobb megismerésére, türelmünk és odafigyelésünk megerősítésére. Most, a bezártság napjaiban ez utóbbiak lebeghetnek szemünk előtt. Fizikailag nem vagyunk együtt, de gondolhatunk egymásra, fölvehetjük a kapcsolatot, bátoríthatjuk és földeríthetjük egymást. Ez most a türelem és odafigyelés soknapos „osztálykirándulása” lehet számunkra.

 

Szent József-nap helyett… (03. 19.)

Intézményünk névváltoztatása óta hagyománnyá vált, hogy névadónk ünnepén rendezzük meg a Szent József-napot, amelyen tanárok és diákok is más oldalukról mutatkozhatnak meg. Előadásaikban érdeklődési körüknek megfelelő témákról, személyes tapasztalatokról számolhatnak be. Idén erre a közösségi élményre nem kerülhetett sor, viszont nem feledkezhetünk meg Szent József nevelő példájáról. Az ő hűségét, kitartását és szeretetét kell szem előtt tartanunk. Váratlan és teljesen ismeretlen új helyzetünkben az ő feltétlen bizalmával kell folytatnunk iskolai tevékenységünket.

 

Digitális munkarend (03. 18.)

E heti mottónkat Varró Dánieltől kölcsönözhetnénk: „Én hallgattam az intelmekre, / Felköltöztem az internetre.” Az egyre nyugtalanítóbb vírushelyzetben március 16. óta kényszerűen fedezzük fel a kapcsolattartás világhálós lehetőségeit, de derűs pillanataink is adódnak. Napok alatt megszerveződött a távoktatás, még ha tanár, diák és szülő is botladozik az újdonságok erdejében. A gyerekek bizalommal kérdeznek, és a tanárok is őszintén vallják be gyengeségeiket. Igyekszünk megtartani a közösséget, ehhez új formákat találunk, és közösen reménykedünk a Gondviselés segítő erejében.

 

Március tizenötödike (03. 16.)

A járványhelyzettel kapcsolatos rendelkezéseknek megfelelően idén az osztálytermekben emlékeztünk meg a nemzeti ünnepről. Az osztályok az okostáblákon láthatták a hetedikesek műsorát, amely a nap ismert és kevésbé közismert eseményeit idézte fel, majd csoportokban oldottak meg a forradalomról és szabadságharcról szóló feladatlapokat.

 

Örömteli eredmények a kerületi komplex rajzversenyen (03. 06.)

Idén is jól szerepeltek tanítványaink a minden évben megrendezett kerületi komplex rajzversenyen, amelynek most az Óbudai Árpád Gimnázium adott otthont. A jelentkezők beadandó festői és grafikai művekkel készültek, majd a helyszínen ezekhez kapcsolódva adott szempontok szerint hoztak létre új alkotást. Az összetett versenyfeladatokat kreatívan, igényesen oldották meg, így Détári György (8. o.) első, Détári Borbála (6. o.) és Somfay Fanni (9. o.) második helyezést ért el, Somfay Maja (5. o.) és Kiss Petra (7. o.) pedig ötödik helyen végzett. Munkáik az eredményhirdetés napján – március 5-én – megnyílt kiállításon láthatók.

komplexrajzverseny00001

 

Magyar kultúra verseny (03. 03.)

Iskolánk a kezdetektől törekszik a magyarság hagyományainak, értékeinek megismertetésére. E célt szem előtt tartva indítottuk útjára 2014-ben a magyar kultúra versenyt, amelyen gimnazisták adhatnak számot ismereteikről. Az idei fordulón 19 páros indult, és a magyar művészet, nyelv, irodalom, tudomány, illetve néphagyomány köréből készült feladatsor változatos kérdéseit válaszolhatták meg. A versenyen a 9. osztályos Kovács Anna – Somfay Fanni kettős végzett az élen. A többi helyezés a „Versenyeredmények” oldalon tekinthető meg.

 1

Angolosaink a Gellért Színpadon (03. 01.)

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium február 28-án Katakomba nevű pinceszínházába szervezett angol nyelvű drámaversenyt, amelyen iskolánkat a 10. osztály haladó angolosai képviselték. G. B. Shaw Pygmalion című közismert drámájának rövidített változatát adták elő. Az alapos felkészülés után a versenyen fellépő profi drámacsoportok között is megállták a helyüket. Gratulálunk!

 

Nagyböjti lelki készülődés (02. 26.)

A nagyböjt – Ferenc pápa szavaival – „hamuval kezdődik, de a végén elvisz minket húsvét éjjelének tüzéig”. Hamvazószerdai lelki készülődésünkben erre az útra irányult figyelmünk. Erre emlékeztetett a szentmisében a hamvazkodás, majd András atya és meghívott előadóink a korosztályoknak megfelelően, tagozatonként más módszerekkel segítettek felfedezni, hogy a szeretet útjára kell lépnünk, és azt az életet érdemes választanunk, amely a „tűzhöz, az igazi örömhöz vezet.

 05

 

Múltidézés a Málenkij Robot Emlékhelyen (02. 22.)

A középiskolák az ezredforduló óta minden évben megemlékeznek a kommunizmus áldozatairól. Gimnazistáinkkal a február 25-i emléknap keretében rendszerint olyan helyszíneket keresünk fel, amelyek segítenek felidézni és megérteni, hogyan befolyásolták történelmünk viharai az egyes ember életét. Idén február 21-én a Magyar Nemzeti Múzeum ferencvárosi kiállítóhelyén, a Málenkij Robot Emlékhelyen a szovjetek által ártatlanul elhurcoltak sorsát ismertük meg közelebbről. A tárlat vezetője arra biztatta a gyerekeket, hogy szüleikkel és nagyszüleikkel beszélgetve igyekezzenek minél alaposabban megismerni saját családjuk múltját is.

malenkijrobot00001

 

Farsang (02. 18.)

A középkortól kezdve szokássá vált, hogy a vízkereszt és hamvazószerda közötti időszak az örvendezésé, a mulatozásoké és a lakodalmaké. A mulatságok lehetőséget adtak az átváltozásra, maszkok mögé bújva új szerepek kipróbálására. Iskolai farsangunkon elsősorban a kisebbek szeretnek beöltözni, álarcot ölteni, a nagyobbak már a játékot élvezik. Idei rendezvényünk kezdetén a 4. osztályosok A Pál utcai fiúk című musicalből adtak elő rövid zenés jelenetet, majd az alsós osztályok és a vállalkozó szellemű felsősök jelmezes bemutatója következett, amelyet a zsűri változatos szempontok szerint díjazott. A felsősök ezután szórakoztató akadályversenyükön szörpponggal, lufiborotválással és más feladatokkal fokozhatták jókedvüket. Végül minden osztály a saját termében zárta a bulit.  

 02

 

Idegen nyelvi nap (02. 18.)

Idén február 13-án rendeztük meg a nyelvtanulási kedvet ösztönző hagyományos idegen nyelvi napot, amelyen most csapatok mérték össze tudásukat. Az angol és német akadályverseny állomásain diákjaink változatos feladványok megoldásában alkalmazhatták nyelv- és országismereti tudásukat. Rejtvények megfejtése, ételspecialitások felismerése, képregény, scrabble és más internetes fejtörők adtak lehetőséget képességeik kibontakoztatására. A felsősök korcsoportjában egy 6.-os és és 8.-os csapat végzett az élen, a gimnazisták között pedig egy 9-es és két 11.-es társaság nyert, de minden résztvevő jól érezhette magát a közös játékban.

 

Színházi időutazás (02. 10.)

A felsős osztályok február 10-én délután a Magyar Színház "zenés időutazásán" vettek részt. Az Időfutár című előadás a diákok körében népszerű rádiójáték és regénysorozat színpadi változata. A modern környezetben induló történet ifjú, okostelefonos hősei évszázadokkal korábbra, a Varázsfuvola bemutatója előtti estére csöppennek vissza, és abban a környezetben kell feltalálniuk magukat. Az előadás humora és a  szórakoztató kalandok közelebb vezették diákjainkat a színház világához.

 

10.-esek jutalomnapja (02. 10.)

"Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel" (Márai Sándor). A tavalyi teremdíszítő versenyben a gimnazista osztályok közül a 9.-esek végeztek az élen. Jutalmuk egy közösségi nap volt, amelyet az idei farsangi időszakban, február 7-én használtak fel.  A bowlingozással és pizzázással együtt töltött idő számukra az élet "gazdagabb", "ünnepibb" és "emberibb" pillanatait idézte fel. 

 

bowling00001.jpg

 

Előadás az internetbiztonságról (02. 09.)

A felsős osztályok február 5-én a biztonságos internethasználattal ismerkedtek. Dr. Baracsi Katalin internetjogász játékok és appok segítségével élményszerűen vezette be őket a világháló tudatos használatába, és rávezette őket, mennyire fontos, hogy odafigyelve kezeljék az egyes oldalakat. Előadását gyerekek és tanárok egyaránt nagyon élvezték.

 

Szülői est (01. 25)

Hagyományos téli szülői estünk legfontosabb törekvése a közösségteremtés. Idén január 24-én került sor a derűs eseményre, amelyen a gyerekek szülei – áldozatos szervezésük eredményeképpen – az udvari sütögetés gyomor- és szívmelengető, oldott hangulatában beszélgethettek egymással és a tanárokkal. Az egybegyűltek nagy létszáma bizonyította, mennyire sokan értékelik a közös munkát és az együttműködést. 

 

Osztálykarácsonyok (12. 21.)

Karácsony közeledtével az osztályok közös együttléttel és egymást meglepve ünnepeltek. Voltak, akik moziba mentek, mások benn aludtak az iskolában, és sokféle játékkal erősítették a közösséget. Többen szépen megterített asztal körül, lelki ráhangolódással és egymásra figyelve töltötték az osztálykarácsonyt. A december 20-i közös iskolai szentmise pedig kicsik és nagyok gondolatait egyaránt az ünnep lényegére irányította.

 

osztalykaracsony201900001.jpg

 

Családias karácsonyváró együttlét az alsóban (12. 18.)

December utolsó tanítási hetében a karácsonyi készülődésé volt a főszerep. Hétfő reggel az iskolai közös adventi imádság során az öröm rózsaszín gyertyáját gyújtottuk meg a koszorún, délután pedig az alsósok karácsonyváró műsora sugározta a közelgő ünnep örömét. Az osztályok a szülőket lepték meg egy kedves összeállítással, amelyben karácsonyi gondolatokat és decemberi népi hagyományokat idéztek fel. Programjukban versek és énekek mellett szerepelt lucázás, betlehemes és egy kis táncjelenet is, végül hangulatos közös énekléssel zárták az ünnepi együttlétet.

 09

 

Szalagavató bál (12. 08.)

A ballagáshoz hasonlóan a szalagavatók hagyománya is Selmecbányáról ered. Mindkettő az utolsó éves diákok búcsúzó ceremóniájából fejlődött ki, amelynek részeként magukra öltötték az évszámot jelző zöld selyemszalagot, kifejezve, hamarosan belépnek a felnőtt életbe. Iskolánk végzősei a december 7-i szalagavató báljukon szintén megkapták a szalagot, és megmutatták, ők is már-már felnőttek. A 11.-esek által szervezett méltó műsort követően elegáns báli ruhában keringőztek, majd szüleiket is megtáncoltatták, így köszönték meg minden szeretetüket. Ezután fölkérték vendégeiket is, végül összeszedett és vidám osztálytánccal zárták a programot.

 13

 

Adventi programok – Szent Miklós-nap és lelki készülődés (12. 07.)

A csokimikulások idestova október elején megjelennek az üzletek polcain, és a gyerekek december 6-a körül lépten-nyomon „élő” Mikulásokba botlanak. Iskolánkban ezen – az advent idejére eső – napon a keresztény hagyományt idézzük fel. Alsósainknak Szent Miklós püspök legendáját játszották el a 10. osztályosok, majd maga a „püspök” kedveskedett nekik apró ajándékokkal.

Az adventi időszak mélyebb megélését célozták a december 6-7-én rendezett lelki programok. Pénteken kora este gimnazistáink taizéi elmélkedésen vettek részt, amely nyugalmat és békességet sugárzott, másnap pedig az általános iskolások gondolhatták át meghívott vendégek segítségével, hogyan tudnak lelkileg is fölkészülni karácsonyra.

10

 

Adventi bécsi kirándulás és múzeumi nap (12. 04.)

Idei új kezdeményezésünk, hogy a szokásos decemberi bécsi kirándulás ideje az itt maradók számára sem tanítási nap. Az osztályok most múzeumokat kerestek fel. Többen – a III. kerületi iskolásoknak ingyenes – helyi gyűjteményeket nézték meg, például az Óbudai és a Vasarely Múzeumot, mások távolabbi helyszínekre látogattak el, többek között a Magyar Nemzeti Galériába a budai Várban, a Király utcai VAM Design Center Tutanhamon kiállítására vagy a szentendrei Szamos Marcipán Múzeumba. Az egynapos adventi bécsi kiránduláson részt vevők a Naturhistorisches Museumot vették célba, de mivel aznap sajnos zárva volt, helyette az osztrák főváros belvárosát járták be, és szokás szerint fölkeresték a fényárban úszó, illatos vásárt is. December 3-a idén így mindannyiunk számára közösséget erősítő, élményt adó nap volt, amely a karácsony békéjét előlegezte meg. 

 04

 

Versenyzőink örömteli sikerei a Bolyai Csapatversenyen (11. 29.)

Az utóbbi hetekben rendezték meg az általános iskolások matematikaversenyét, valamint az általános és középiskolások anyanyelvi megméretését. Mindhárom Bolyai versenyen sok tanítványunk vett részt. Nagyon kedvelik, amikor négyen dolgozhatnak össze, lelkesedésük pedig nagyszerű eredményeket hozott.

A 3-8.-osok matematikaversenyének körzeti fordulójában a 7.-esek Barczikay Márk, Károlyi József, Mazák Péter, Nagy László összeállítású csapata, valamint a 8.-osok Neumark Dóra, Léber Hanna, Détári György, Nemcsics Benedek alkotta négyese egyaránt első helyen végzett, és így továbbjutott. 

Az országos versenyen ugyanez a 7. osztályos csapat ötödik helyezést ért el, míg a 8.-osok tizennegyedikek lettek. 

Az általános iskolások körzeti anyanyelvi versenyén a 4.-esek (Richly Katinka, Hampel Lora, Devecska Míra, Réthy Hajnalkahatodik helyen végeztek, a 6.-osok  (Détári Borbála, Kalmár Zalán, Nagy János, Kőszeghy Barnabás) másodikok lettek, a 7-esek Barczikay Márk, Bollók Szonja, Kanyó Dóra, Károlyi József összeállítású négyese pedig megnyerte a versenyt, így bejutott az országos fordulóba.

A 9-12. osztályosok anyanyelvi versenye is szép eredményt hozott. Az összes budai és Pest megyei középiskolát felölelő körzetben Balassa Márk, Kató Csaba, Kerner Dániel és Szalai Krisztián 12.-es csapata ötödik helyezést ért el.

Nagyon örülünk mindnyájuk sikerének, amely az iskola hírnevét is öregbíti. Büszkék vagyunk a többi lelkes versenyzőre is: az ő pontszámuk és helyezésük is megtekinthető a "Versenyeredmények" oldalon. 

 

Lélegzetelállító színházi élmény (11. 26.)

A versek kiemelnek hétköznapjainkból, és létezésünk tágabb perspektívájára irányítják figyelmünket. Az Örkény Színház Anyám tyúkja 2. című előadásán 10. osztályosaink lélegzet-visszafojtva hallgatták magyar irodalmunk szebbnél szebb műveit, amelyek egészen különleges interpretációkban hagzottak el. A tavaly látott első részhez hasonló, maradandó színházi élmény segített megérteni József Attila elhangzott szavait: "az igazat mondd, ne csak a valódit, / a fényt, amelytől világlik agyunk".

 

Sikeres rajzpályázat (11. 25.)

A Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent Márton élete címmel meghirdetett országos képzőművészeti pályázatán 6. osztályos diákunk, Détári Borbála szép eredményt ért el. Pályamunkáját 49 intézmény 200 színvonalas alkotása közül kiemelve dicsérő oklevéllel jutalmazták. Gratulálunk!

  

1.jpg2.jpg

 

Idegen nyelvi versmondó verseny (11. 14.)

November 13-án rendeztük meg hagyományos idegen nyelvi versmondó versenyünket. Idén a 3-9. évfolyamokról jelentkeztek rá tanulóink, mind angol, mind német nyelvből. Az angolversenyen versmondás mellett éneket is hallhattunk. A helyezések a "Versenyeredmények" oldalon tekinthetők meg. 

  

angol2.jpgnmet2.jpg

 

Pályaorientációs nap (11. 13.)

A gyerekek számára titokzatos elnevezésű tanítás nélküli munkanap a „Mi leszel, ha nagy leszel?” kérdésre irányítja a figyelmet. November 13-án – az iskolai hétköznapok monoton rendjét megbontva – kiléptünk megszokott környezetünkből, és olyan létesítményekbe vittük el tanítványainkat, ahol közvetlen benyomásokat szerezhettek munkahelyekről, szakmákról és munkakörökről. Tűzoltóság, szemétégető, csokoládé- és pezsgőgyár, mentőmúzeum és kórházi osztály egyaránt szerepelt a célállomások között, amelyek hiteles képet nyújtottak a felnőtt világról, és talán többeknek segítettek rátalálni későbbi útjukra.

palyaorientacio10201900001

 

Színházlátogatások (11. 13.)

Tudjuk, a gyerekek leginkább telefonjukon keresztül szerzik kulturális élményeiket. Novemberben viszont két osztályunk is élőben látott igazi művészi előadást. A 8.-osoknak a Budapesti Operettszínház István, a király rockopera-feldolgozása szerzett valódi örömöt, közös élményüket pedig tetézte, hogy az aznapi forgalmi változások miatt a Margit hídon átsétálva csodálták meg a kivilágított várost. Két nappal később, november 9-én a 4. osztály a Magyar Színház PIN:OKKIO című előadásán vett részt, amely Collodi közismert meséjét modern környezetbe ültetve ismertette meg a gyerekekkel a színház különleges világát.

  

20191107_1725350.jpg

 

Márton-napi lámpás felvonulás (11. 10.)

Tours-i Szent Márton emlékét minden évben felidézi az óvoda és az alsó tagozat közös rendezvénye. Idén november 8-ára, péntekre szervezték a szülőkkel közös lámpás felvonulást. Az iskolában gyülekező felvonulók először a Márton-nap hagyományos ételét, a libát fogyaszthatták libazsíros kenyér formájában, majd András atya rövid elmélkedését követően a besötétedett környék utcáit járták végig világító lámpásaikkal, a Mártont jellemző szeretet és a remény fényét sugározva maguk körül.

20191108 164237

 

Megemlékezés ötvenhatról (10. 22.)

Múltunk akkor marad meg igazán emlékezetünkben, és akkor értjük meg valódi üzenetét, ha őszintén, hitelesen idézzük fel és gondoljuk át eseményeit. Nem üresen kongó, nagy szavakkal vagy látványos emlékművekkel, hanem egyszerű, tiszta megemlékezéssel. A nyolcadikosok '56-ot idéző műsora ezt az élményt nyújtotta. Október 22-én a tornateremben az egész iskola előtt jelenítették meg a forradalom eseményeit, korabeli visszaemlékezéseket és képeket is felhasználva. Komolyságuk alighanem minden diákunkra hatott.

oktober23201900001

 

Sikerek a Bolyai versenyen (10. 21.)

Idén is eredményesen szerepeltek általános iskolás csapataink a Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti fordulóján, október 11-én. A 7. évfolyamosok Barczikay Márk, Károlyi József, Mazák Péter, Nagy László összeállítású csapata és a nyolcadikosok Léber Hanna, Neumark Dóra, Détári György, Nemcsics Benedek alkotta négyese egyaránt első helyezést ért el, így az országos döntőben folytathatják a versenyt. Gratulálunk!

  

bolyaimatekkorzeti00001_2.jpg

 

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért (10. 20.)

Az Országos Lelkipásztori Intézet felhívására iskolánk idén is csatlakozott az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű imakezdeményezéshez. A felsős és gimnazista osztályok október 18-án 9 órakor az aulában gyűltek össze, és Tóth Györgyi hittantanár vezetésével közösen mondtuk el a szentolvasó egy tizedét. Az alsósok ugyanebben az időben osztályonként imádkoztak együtt a különböző földrészek ugyanígy fohászkodó gyermekeivel. A világméretű ima Ferenc pápa kérésére idén nemcsak a békét és az egységet célozta, hanem az Egyház missziós megújulásáért is szólt.

 

Október hatodika (10. 06.)

Az aradi vértanúkról idén október 4-én reggel emlékeztünk meg az iskolában. A 9.-esek műsorát az iskolarádión keresztül hallgatták meg az osztályok. Erre az időre a vértanúk képe előtt mécsest is gyújtottak, így méltó módon idézték fel a 170 évvel ezelőtti gyászos eseményt.

 

Állatok világnapja (10. 04.)

Az állatok világnapjára, amely Szent Ferenc október 4-i emléknapjához kötődik, minden évben felhívjuk diákjaink figyelmét. Ilyenkor hagyományosan behozhatják kisállataikat az iskolába, és megmutathatják a többieknek. A kacagó gerlék, a hullámos papagájok és a hörcsögök idén nagy népszerűségnek örvendtek. Hasonlóképpen sikeres volt az állatokról szóló kvízjáték és az érte kapott jutalom is.

 04

 

A magyar népmese napja (10. 03.)

Csukás István szerint a "mesékben minden benne van: élet és halál, vereség és győzelem, szerelem, túlvilág, csodák, csodatévő lények." A magyar népmese napján, szeptember 30-án alsó tagozatosaink megbizonyosodhattak szavai igazságáról. A hozzájuk érkezett mesemondó ízes magyar nyelvű előadásában hallgatták meg Mátyás és Burkus, illetve  A szerencsés farkas történetét. Másfél órás meséje lenyűgözte a gyerekeket, akik vele együtt székely dalokat is énekeltek.

 05

 

Osztályprogramok (09. 30.)

A hetedikesek új osztályfőnökükkel két alkalommal is erősítették a csapatszellemet. Szeptember 26-án délután az iskolában társasjáték partit rendeztek, amelyen este hétig próbálhatták ki magukat az egyszerűbb és nehezebb játékokban, négy nappal később pedig az állatkertbe mentek el együtt. Nemcsak körbesétáltak, hanem hallottak előadást a Sarkvidék állatvilágáról, élvezhették a fókabemutatót, és végül megismerték a Bibliában szereplő állatokat és növényeket is. Az állatkerti látogatásra a III. kerületi Önkormányzat "A környezettudatos nevelésért!" pályázatán elnyert támogatás adott lehetőséget.

 

7allatkert00001.jpg

 

Szent József-túra (09. 28.)

A szeptember 27-én hetedik alkalommal megrendezett őszi iskolai kirándulásunk helyszíne idén Mátraverebély-Szentkút volt. Szent József-túránk egyrészt mindig a magyar keresztény kultúra megismertetését célozza, másrészt lelki töltetű. A mátraverebélyi nemzeti kegyhely mindkét törekvésünkre lehetőséget adott. Békés, nyugodt természeti környezetben, szabadtéri misézőhelyen fogadtak a zarándokhelyet működtető ferences atyák, és énekes köszöntésük után itt vettünk részt a közös iskolai szentmisén. Ezt követően egymás után két csoportban ismertették meg velünk a bazilikát és a búcsújáró helyet, majd a környék felfedezésére, játékra is bőven jutott időnk. A túra sikerét kellemes őszi napsütés tette teljessé.

 21

 

Tanévnyitó Veni Sancte (09. 03.)

Veni Sancte Spiritus, vagyis Jöjj, Szentlélek! Az egyházmegyei évnyitó szentmise végén elhangzó énekben ez a kérés ismétlődött újra meg újra. Szükségünk is van a Lélek erősítő jelenlétére, hisz az előttünk álló tanévben is meg kell küzdenünk sok nehézséggel: monotóniával, kudarcokkal, félelmekkel. Nyolcadikosaink és gimnazistáink szeptember 2-án a Szent István-bazilika előtt celebrált szentmisén a többi egyházmegyei és budapesti katolikus középiskolással együtt kérték a Szentlélek kegyelmét, előző napi iskolai évnyitó misénken pedig intézményi körben közösen fohászkodtunk ugyanezért, majd új tanulóinkat, az elsősöket és a kilencedikeseket köszöntöttük. Erősítsen a Lélek mindannyiunkat egész évben!

venisancte200001                 A kép forrása: magyarkurir.hu (katt a képre)

 

Gólyatábor (09. 18.)

A kilencedikeseknek minden évben szervezünk ismerkedő, közösségteremtő gólyanapokat. Idén augusztus 29-én az iskola épületében gyűlt össze az új osztály. Először a Diákönkormányzat hozta őket közelebb egymáshoz jókedvre derítő kommunikációs játékok segítségével, majd délután új osztályfőnökükkel a környéket járták be, így ismerkedtek az iskola környezetével és az ide vezető utakkal. A kánikulai sétát hűsítő dinnyézés zárta. A késő délutáni szabad játékok és az esti filmvetítés után a csapat itt aludt az iskolában, majd másnap, a reggelit követően már egymást megismerve, kezdődő barátságokban bízva tértek haza.

 05