Az előző tanévek E-évkönyveit megtalálják az archívum menüpont alatt.

 

E - évkönyv 2020/2021.

 

 

Tanévzáró hálaadás (06. 19.)

Kánikulai melegben vettünk búcsút a tanévtől június 18-án délután az udvaron tartott hálaadó misén és évzárón. A szentbeszéd rámutatott, milyen kincseket rejt az iskolai közösség, melynek igazi értékét később értjük meg, de az együttlét örömét közben is érezhetjük. Különösen így van ez ebben a tanévben, amikor hónapokig kényszerűen távol voltunk egymástól. A megszokott rendet ráadásul nem csupán a járvány borította fel, hanem az egész éven át húzódó felújítás is. A nehézségeken túljutva ideje volt hálát adnunk, megköszönnünk a jó eredményeket, a találkozás lehetőségét és a megszépült környezetünket, amelyet a nyári feltöltődés után szeptemberben remélhetőleg nyugodt körülmények között, egészségesen vehetünk birtokba.

 

Végzősök napja (06. 17.)

„Van miért hálát adnunk.” Immár végzett tizenkettedikes diákjaink június 16-án tapasztalhatták meg a hálaadó misén elhangzott gondolat értelmét. Ez ugyanis az ő napjuk volt. A délelőtt az érettségi jegyében telt: a reggeli nyitóértekezletet követően lezajlott a néhány szóbeli vizsga, majd délután 2-től kezdődött az őket búcsúztató rendezvény, amelyen most egyszerre ünnepelhették a járvány miatt elmaradt szalagavatót és ballagást, valamint gimnáziumi éveik lezárását és az érettségi bizonyítványok megszerzését. Itt vehették át először az iskolai kiválóság elismerésére nemrég alapított Szent József-díjat is: az arany fokozatot a hozzá tartozó plakettel Barczikay Kristóf, az ezüst fokozatot pedig Tóth Barnabás kapta. Az iskola udvarán családias légkörben zajló eseményen a diákok, a szülők és a tanárok együtt adtak hálát az érettségizettek jó eredményéért és a közös örömünnep lehetőségéért.

Ballagas21 11

 

Osztálykirándulások (06. 14.)

Az utolsó tanítási napokon gyerekcsoportokkal telt meg a város. Minden iskola igyekezett pótolni a veszélyhelyzet miatt elmaradt közösségi programokat, így többnyire egynapos szabadtéri lehetőségeket választottak. Mi is így gondolkodtunk, így diákjainkat elsősorban környékbeli sétákra és budapesti helyszínekre vittük el, ahol alkalmuk nyílt játékra, beszélgetésre és laza nézelődésre. A felsősök emellett bennalvós iskolai összejövetellel is próbálták erősíteni a digitális munkarend által megtépázott közösségeket.

 

Pedagógusnapi meglepetés (06. 08.)

A negyedik osztályosok szívmelengető jelenettel köszöntötték a tanítókat és tanárokat pedagógusnap alkalmából. A hosszú szünetben a termükben látták vendégül őket, és Janikovszky Éva Ha én felnőtt volnék című könyvének részleteit idézték fel számukra. Kedves műsoruk ösztönzést és igazi örömöt adott az utolsó napokra. 

IMG 2147

 

Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (06. 07.)

A trianoni döntés jelenkorunkra ható következményeiről és a határon túli magyarság iránti felelősségünkről minden évben megemlékezünk június 4-én, a nemzeti összetartozás napján. A 2010-ben bevezetett emléknapot idén június 7-én, hétfőn, az osztályfőnöki órákon idézték fel az osztályok a korosztályuknak megfelelő gondolatokkal és rövidfilmekkel.

 

Májusi „évkezdés” (05. 10.)

A gimnazistáknak fél évig, a felsősöknek két hónapig tartó otthoni tanulás után május 10-én újra megtelt az iskola. Bár csak öt hét maradt a tanév végéig, mégis az évkezdés szokatlan érzésével tértek vissza tanítványaink. A napsütés, a hosszú idő utáni találkozások, az örömök és szorongások szeptemberi érzéseiket idézik. Ismét láthatják egymást, de újra meg is kell szokniuk, hogy már nem csak saját szabályaikhoz igazodnak, hanem egymásra, a közösségre és az iskolai rendre is figyelniük kell. Az időközben megszépült épület és udvar mindenesetre bizakodásra, jókedvre derítheti diákjainkat és tanárainkat egyaránt.

 

Érettségi 2021. (05. 10.)

Május első hetében 12.-eseink a szokásos módon írták meg az érettségi dolgozatokat, az ő érettségijük mégis nagyon különbözik a hagyományos vizsgáktól. Tavaly március óta összesen kilenc hónapot töltöttek digitális munkarendben, így a tavalyi vizsgázókhoz képest is nehezebb dolguk volt. Nem csupán a tantárgyak elsajátításában és az összefüggések felismerésében tanúsított „érettségükről” kellett bizonyságot tenniük, hanem az önálló tanulásra való képességben, a megfelelő időbeosztás kialakításában és a kitartásban megnyilatkozó nagykorúságukról is. Bár tanáraik minden lehetséges segítséget megadtak nekik, a vizsgákat övező sok bizonytalanság nem könnyítette helyzetüket. Az írásbelik után azonban többségük föllélegezhet, és szóbelik hiányában végre élvezheti a rég várt szabadságot.

 

Anyák napja (05. 08.)

Bár hagyományos anyák napi összejöveteleket nem rendezhettek osztályaink, az alsósok nem feledkeztek meg az édesanyák iskolai köszöntéséről. Mindegyik osztály készített műsort, amelyet videó formájában tekinthettek meg a szülők. A megszokott könnyek aligha maradtak el a kedves összeállítások láttán, így a szűkösebb körülmények között is lehetőség nyílt igazi ünneplésre.

 

Április – felhők és derengő nap a járvány egén (04. 19.)

Hetek óta csak a monitorok teremtenek kapcsolatot tanulóink és tanáraik között. Idén is szorongásban, bizonytalanságban telik a tavasz, ami azonban lehetővé tette a nagyhét és a húsvét mélyebb lelki átélését is. Elmaradt az osztályok együttes munkájára épülő hittan projekt, az együtt töltött idő viszont megerősíthette az összetartást a családok életében. Félelem övezi az alsósok számára – a továbbra is aggasztó járványügyi számok mellett – április 19-én újrakezdődő jelenléti oktatást, a kicsik többségének azonban derűs megnyugvást jelentenek a megszokott emberek és keretek. A járvány sötét felhői között időről időre nyilvánvalóan új örömök sugarai fénylenek fel, amelyek reményünk, megújulásunk forrásai lehetnek.

 

Pályaorientációs nap (03.24.)

A tanítás nélküli munkanapok között már négy éve jelenik meg az a témanap, amely tantárgyak helyett a munka világára irányítja a gyerekek figyelmét. Ők eddig rendszerint külső helyszíneken – rendőrségen, tűzoltóságon, kórházban, különféle gyárakban, cégeknél stb. – szerezhettek tapasztalatokat, idén március 24-én viszont a digitális tér korlátai között filmek és pályaorientációs honlapok segítségével, illetve a gimnazisták meghívott szakemberek online előadásából tájékozódhattak jövőbeli lehetőségeikről.

palyaorientaciosnap00001

 A képen Rudik Sándor pályaválasztási tanácsadó online előadása a gimnazistáknak

 

Szent József-nap (03. 20.)

Szent József ünnepén intézményünk ötödik éve, a névváltoztatás óta emlékezik meg névadó védőszentjéről, bár a tavalyi karantén megakadályozta a közös rendezvényt. Március 19-én tartjuk a hagyományos iskolanapot, amely lehetőséget teremt, hogy a hétköznapokból kilépve diákok, tanárok és meghívott vendégek változatos témájú előadásaival gazdagodjon az iskola közössége. Idén, az ötödik évfordulón eltértünk ettől, és kifejezetten lelki tartalommal töltöttük meg a napot. A digitális munkarendben – a Szent József-napi változatosságot megőrizve – az osztályfőnökök vezetésével online formában nyílt lehetőség az osztályok elmélyülésére. Korcsoportjuknak megfelelően idézték fel például Szent József alakját és a Szent József-év jelentőségét, nagyböjti gondolatokkal, imádságokkal, illetve keresztúttal készülődtek a közelgő húsvétra, valamint filmrészletekkel és sokféle tevékenységgel hangolódtak az ünnepre. Reméljük, jövőre már nem monitorokon láthatjuk egymást, hanem valóban együtt ünnepelhetünk!

  

tavaszilelkinap00001.png

 

Nem engedtünk a negyvennyolcból (03. 14.)

Nemzeti ünnepeinket az iskolában hagyományosan közösen ünnepeljük. A 4. osztályosoknak köszönhetően a távoktatás idején is lehetőségünk nyílt erre: 48-as megemlékezésüket március 12-én felvételről nézhették meg diákjaink az osztályfőnökök megosztásában. A kedves műsor sokoldalúan idézte föl a forradalom napját. A híres eseményeket és jeleneteket a gyerekek játszották el, a 19. századi hangulatot pedig a jól ismert forradalmi illusztrációk és szövegek teremtették meg. Az igényes előadás segítségével méltón ünnepelhetett az iskola közössége.

  

marc1500001.png

 

Nagyböjti türelempróba kicsiknek és nagyoknak (03. 08.)

Tavaly március közepén alighanem kevesen gondoltuk, hogy az iskolák távolléti oktatási formája a tanév végéig kitart. Azt azonban még kevesebben, hogy szinte pontosan egy évvel később, hónapokkal a középiskolások novemberi átállása után, március 8-tól az alsósok és felsősök is kénytelenek a monitorok előtt folytatni a tanulást. A nagyböjtöt így ismét szokatlan formában éljük meg, elsősorban a türelemre és az embertársaink iránti együttérzésre helyezve a hangsúlyt. Ferenc pápa hétvégi, történelmi jelentőségű iraki látogatásán az egész világot erre szólította: „Nincs szükség rendkívüli dolgokra, képességeinket meghaladó teljesítményekre. … nem hősnek kell lenni hébe-hóba, hanem tanúnak mindennap. A tanúságtétel az út Jézus bölcsességének megéléséhez.” Szavai erőt adhatnak, hogy szorult helyzetünkben ne a nehézségeket lássuk, hanem a türelmes odaadás lehetőségét.

 

Osztályprogramok a színház vonzásában (02. 19.)

Ebben a tanévben lényegesen kevesebb osztályprogramot kínálhatunk tanítványainknak. Ez a helyzet azonban új ötletek kipróbálására sarkall, amiben segítségünkre szolgál az e-színház lehetősége. Az ötödikesek és hatodikosok ezt kihasználva az iskola épületében nézték meg a János vitéz streamelt színpadi változatát, ami nemcsak együtt töltött időt jelentett, hanem az irodalom tananyag elmélyítéséhez is hozzájárult. A távoktatásra kényszerült 11.-esek szintén kamatoztatták az online színház lehetőségét: ők egymástól külön, otthonukban, viszont családjukat is bevonva nézték meg az Örkény Színház Azt meséld el, Pista című előadását. A fizikai távolság ellenére igazi közös élmény kapcsolta egybe őket.

 

Hamvazószerda (02. 17.)

A korlátozott lehetőségek miatt a nagyböjt kezdetéről idén a hétfői osztályfőnöki órákon beszéltünk diákjainkkal. Hamvazószerda szerepéről és jelentőségéről Tóth Györgyi hittantanárunk adott átfogó képet szokásos heti elmélkedésében, majd ezt az osztályfőnökök egészítették ki a saját kisebb közösségükre szabott nagyböjti gondolatokkal. Felhívták a figyelmet az odaadó lelkület és készséges segítő szándék megerősítésének lehetőségeire. Szerdán újabb hittantanári üzenet erősítette meg mindezt.

 

Áll a bál, áll a bál, áll a fényes maszkabál (02. 12.)

Gryllus Vilmos dala eszünkbe idézi, hagyományosan milyen derű és öröm kötődik a mára kötelező védőviseletté vált maszkhoz. A farsangi maszkabálokban mindenki az lehetett, aki akart, felhőtlenül játszhatott és mulathatott álöltözetében. Ezt az önfeledtséget a járvány korlátai között is szerettük volna lehetővé tenni általános iskolás diákjainknak, ezért a farsangi időszakban osztályonként rendeztek igényeikhez illő játékos délutánokat. Az alsósok lelkesen bújtak jelmezükbe, a nagyobbakat inkább a közös játék, „Ki mit tud?”, zenehallgatás és lazán együtt töltött idő mulattatta. Mind átérezték: jó egymással lenni. Reméljük, hamarosan gimnazistáink is megélhetik a találkozás felhőtlen örömét!

6f

 

A magyar kultúra napja (01. 27.)

Az alsó tagozat kihasználta a második emeleti ideiglenes elhelyezés lehetőségét, és a távolságtartásra alkalmat adó aulában közösen emlékezett meg Kölcsey Ferenc Himnuszának születéséről. A 198 évvel ezelőtti január 22-i eseményhez kötődik a magyar kultúra napja is, amelyet 1989 óta ünneplünk. A gyerekek a rövid bevezető ismertetés után együtt mondták el magyar nemzeti imádságunk első strófáját, a többi versszakot meghallgatták néhány kisdiáktól, végül pedig megkapták a vers szövegét.

  

magyarkulturanapja00001.png

 

Középiskolai felvételi (01. 20.)

Ez a tanévünk mindenben a bizonytalanságról, fordulatokról, újratervezésekről szól. A felvételi azonban nem változott, és a vele járó feszültség sem tűnt el. Az iskolában a január 18-i megméretésen minden eddiginél nagyobb számban megjelent, izgatott nyolcadikos diákok mégis a bizakodás példái: bennük fénylik fel a jövő reménye.

 

Vízkereszt (01. 06.)

A koronavírus és az építkezés zűzavarával terhelt időben különösen áhítjuk a tisztaságot. Várjuk, hogy Krisztus fénye a betegség árnya nélkül világítsa be az előbb-utóbb megszépülő épületet és közösségünket. A szokatlan helyzetben, a közös iskolai ünneplés hiányában Ferenc pápa vízkereszti tanítását tartjuk szem előtt: a fény nem más, mint a betlehemi gyermek, ő az égbolton megjelent csillag, a jóságról tanúságot téve pedig nekünk is csillagként kell világítanunk testvéreink számára.

 

Osztálykarácsonyok (12. 18.)

Már megszoktuk, hogy a járvány miatt az iskolai életben semmi sem olyan, mint korábban: megtörnek a hagyományaink, elmaradnak az összetartozást formáló események. A karácsony azonban örök. Az utolsó tanítási napon pedig mindegyik osztály a karácsonynak e közösséget adó örök reményét élte át, korosztályának megfelelően. A kisebbek személyes együttlétben, a nagyobbak az online térben – játékokkal, karácsonyi gondolatokkal, idézetekkel, videókkal és meglepetésekkel – fordultak egymás felé, hogy megtapasztalják a jászol körül formálódó, egymással törődő emberi közösség élményét.

 

osztalykaracsonyonline00001.png

 

Adventi lelki készülődés (12. 12.)

a jóságot még ma / el kéne kezdeni / óh bennünk fénylő csillag / merj már megszületni” – Puszta Sándor sorai pontosan fejezik ki, milyen törekvés vezérel bennünket minden adventben, amikor néhány órás lelki készülődés keretében, rendszerint meghívott lelki vezetők segítségével irányítjuk diákjaink figyelmét a karácsony lényegére. Most alkalmazkodnunk kellett a megváltozott helyzethez, így az osztályok az osztályfőnökökkel és helyetteseikkel együtt gondolkodva jártak a lelki megerősödés útján. Az általános iskolások korosztályuknak megfelelő játékok, gyakorlatok, valamint kézműves tevékenységek segítségével, a gimnazisták pedig – az online kapcsolattartás nehézségeit figyelembe véve – gondolatébresztő szövegekre és rövidfilmekre alapozva keresték a bennük „fénylő csillagot”.

14

 

Szent Miklós ünnepén (12. 07.)

Miklós püspök járványos időkben sem feledkezik meg azokról, akik várnak rá. A felsős osztályokba a legendának megfelelően csak titokban csempészett be meglepetéseket, az alsóban azonban követe is megjelent. Neki a püspök több feladatot is adott. Meg kellett szabadítania a gyerekeket rossz gondolataiktól és tetteiktől, ezért az ezekről tanúskodó feljegyzéseket egy nagy zsákba gyűjtötte, hogy végképp elvigye tőlük, majd átadta azokat az apróságokat, amelyeket Miklós küldött nekik.

mikulas00001.jpg

 

Lelki készülődés napról napra (12. 05.)

Az adventben évről évre ismétlődő közös áhítatok helyett idén Tóth Györgyi hittantanárunk napi elmélkedéseket küld mindannyiunknak, amelyek segítenek felkészülni az ünnepre. Szentek mondatai, keresztény gondolkodók karácsonyi írásai, zsoltárrészletek, imádságok és más szép szövegek kínálnak lehetőséget elmélyülésre, lelki ráhangolódásra és méltó várakozásra.

 

Advent kezdetén (11.30.)

A karácsonyi felkészülést a megszokott közös gyertyagyújtás helyett a gimnazista osztályok most online, az általános iskolások pedig osztálytermükben imádkozva kezdték meg. A járvánnyal terhelt időszak az adventi hagyományt is felborítja, ugyanakkor jó lehetőséget kínál arra, hogy ne csak karácsonyi hangulatra törekedjünk, hanem elsősorban önmagunk jobbá tételével készülődjünk az ünnepre. Igyekezzünk Keresztelő János szavainak megfelelően készíteni és egyengetni az Úr útját, hordani a hegyeket és tölteni a völgyeket, vagyis minél több odafigyeléssel és másoknak minél több segítséget nyújtva megismerni karácsony igazi lényegét.

 

Bolyai hírek (11. 18.)

A népszerű Bolyai csapatversenyt ebben a tanévben online formában hirdették meg. A megszokottól eltérő mód és a mindent bonyolultabbá tévő járványhelyzet azonban sokakat visszariasztott a megméretéstől, amit a körzeti fordulóba nevezett csapatok lényegesen alacsonyabb száma jelez. Iskolánkból is kevesebben indultak, a vállalkozó szellemű négyesek viszont szép eredményeket értek el. A felsősök közül két hetedikes és két nyolcadikos csapat a matematikai és az anyanyelvi versenyen is az élbolyban szerepelt, a gimnazisták mezőnyében pedig a 12.-esek helyezésére lehetünk büszkék. Részletek a „Versenyeredmények” oldalon találhatók.

 

Otthoni tanulás a gimnáziumban (11. 16.)

A koronavírus a középiskolásokat november 11-től országszerte ismét digitális munkarendre kényszerítette. Gimnazistáink megint megtapasztalják ennek lehetőségeit és nehézségeit. Nagyobb önállóságra, kiegyensúlyozott otthoni munkára, több odafigyelésre van szükségük, ugyanakkor nyugodtabban, reggeli csúcsforgalom és állandó maszkviselés nélkül, idejüket szabadabban beosztva, saját tempójuk szerint tanulhatnak, sőt a felújítás kényelmetlenségeit sem kell elviselniük. Reméljük, élnek a lehetőségekkel, hasznukra fordítják a helyzetet, és legfőképpen saját és családjuk egészségét is óvják.

 

Szent Márton nyomában (11.11.)

A Márton-nap hagyományos közösségi alkalom az alsó tagozatosok számára, és gyakran az óvodásokat is bevonják. Hangulatos felvonulásuk során lámpásokkal járják be a környéket, fényt visznek a besötétedett utcákra és szívekbe. De nem csupán Szent Márton irgalmas szeretetére irányítják a figyelmet, hanem az emléknapjához kötődő népszokásokat is felidézik. Az egyre sötétebb járványhelyzetben még nagyobb szükségünk van a pislákoló fények reményére és a Márton-napi hagyományok derűjére. Felvonulást ugyan nem lehet tartani, de mindegyik osztály felidézte a szent legendáit és példaadó életének máig ható üzenetét, melyet a negyedikesek képkiállítással is megjelenítettek.

martonnap00001.jpg

 

Ötvenhat emlékezete (10. 22.)

A hagyományos közös iskolai rendezvény helyett ötvenhatos megemlékezésünket is osztálykeretben tartottuk, így elkerülhettük, hogy zárt térben sokan gyűljünk össze. Az osztályok egy része kerületi vagy más budapesti emlékhelyeket keresett fel, mások az iskolaépületben idézték fel a hatvannégy évvel ezelőtti októbert. Dokumentumrészletek, kisfilmek, irodalmi alkotások, illetve az ötvenhatos helyszíneknél elhelyezett virágok, koszorúk és mécsesek segítségével elevenítették fel a forradalom résztvevőinek emlékét.

 

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért (10. 19.)

Harmadik éve csatlakozunk az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért az egységért és a békéért elnevezésű kezdeményezéshez, amelyet világszerte a szentolvasó hónapjában, október 18-án rendeznek meg. Idén ez a nap vasárnapra esett, így az iskolákban 19-én, hétfőn, helyi idő szerint 9 órakor mondták az egységre figyelmeztető közös imát, amelybe a távolságtartás jegyében mi most külön tantermekben, osztályonként kapcsolódtunk be. Bár a rózsafüzértől rendszerint idegenkednek a gyerekek, a járvány idején Szűz Mária közbenjárását kérő világméretű fohász alighanem mégis megérintette mindannyiunk szívét.Egymillió gyermek imádkozik a békéért                                    forrás:vaticannews.va

 

Megemlékezés az aradi vértanúkról (10. 06.)

Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett 13 honvédtábornok emlékét idézték diákjaink az esemény 171. évfordulóján. A felsősök és a gimnazisták a hétfő reggeli osztályfőnöki órán osztályonként, mécsest gyújtva elevenítették fel a kivégzettek nevét és sorsát, valamint híres utolsó mondataikból néhány idézetet. Az alsós osztályok pedig kedden, az emléknapon, zászlókkal, virágokkal és a forradalomról szóló elbeszélésekkel emlékeztek meg történelmünk híres alakjairól.

 

Állatok világnapja (10. 05.)

A teremtett világ védelme korunk egyik legfontosabb globális kérdése, melynek leghitelesebb szószólója Ferenc pápa. Névválasztása Assisi Szent Ferencet idézi, aki a Teremtő által alkotott földi létezők és az ember testvéri kapcsolatát hirdette, és ezért az utókor az állatok és a természet védőszentjeként tiszteli. Nem véletlen, hogy az állatok világnapját éppen az ő halálának évfordulóján, október 4-én ünnepli a világ. Mi is minden évben felidézzük ezt az emléknapot. Kisállatokat idén nem hozhattak be diákjaink, ezért most kedvenceikről készült fényképek segítségével mutathatták meg az állatok iránti elkötelezettségüket és szeretetüket. A képek honlapunkon tekinthetők meg.

11

 

A magyar népmese napja (10. 03.)

Az építkezés miatt helyenként hadiállapotra emlékeztető iskolaépületben vidám, színes szigetet jelent az alsós folyosó, ahol illusztrációkból készült kiállítás köszönti a magyar népmese napját. A Benedek Elek születésnapjához, szeptember 30-hoz kötődő emléknapon az osztályok magyar népmesékhez készítettek rajzokat, amelyekből többrészes képregényeket állítottak ki. Ezután a gyerekeknek kellett felismerniük a történeteket, és a legtöbb jó megoldással szolgálókat évfolyamonként díjazták. Bár a járvány miatt az osztályok most nem keveredhetnek, az ötletes mesetárlat mégis összehozta őket.


mesenap

 

A Szent József-túra idei üzenete (09. 27.)

Hagyományosan szeptember utolsó péntekén rendezzük meg a Szent József-túrát, amelyen az iskola összes tanulója és pedagógusa részt vesz. Olyan helyszíneket keresünk fel, amelyek meghatározó szerepet játszottak vagy játszanak a magyar keresztény művelődésben. Idén a járványügyi intézkedéseknek megfelelően elmaradt a megmozdulás, de üzenete ezért talán még jelentőségteljesebb: hitben és közösségben összetartozunk. Ez a tudat adhat erőt számunkra a vírusveszéllyel és felújítási nehézségekkel terhelt idei tanévben.

 

A „kis lépések művészete (09. 20.)

A szülői értekezleteken tájékoztattuk a szülőket első féléves terveinkről, de máris módosítanunk kellett azokat. A rendelkezéseknek megfelelően lemondtunk minden fontosabb programot, és kötelezővé tettük a nagyobbak számára az egész napos maszkviselést. A közösségi nevelés tere az iskolai és osztályprogramokról a tanítási órákra és a szünetekre szűkült, ez a változás mégis fontos lehetőségeket kínál. Felfigyelhetünk a kis lépések erejére. Gyakrabban hívhatjuk fel tanítványaink figyelmét egymás iránti felelősségünkre, a közösség érdekében vállalt kényelmetlenségek hasznára, és saját példamutatásunk szerepe bennünk is jobban tudatosul. Saint-Exupéryvel együtt így fohászkodunk: „Taníts meg a kis lépések művészetére!

 

Kockázatok és újratervezések küszöbén (09. 01.)

A digitális munkarenddel való megismerkedés után már nem lepődünk meg a változásokon. A koronavírus-járvány újbóli fellobbanása a hagyományok és megszokások nyugalma helyett rugalmas újratervezésekre kényszeríti az iskolákat. Az intézményünk honlapján megjelent egyre újabb tanévkezdő információk is jelezték, naponta kell átalakítanunk terveinket. Így a közös Veni Sancte szentmise és évnyitó ünnep helyett az osztályokban elmondott évkezdő áldással kezdtük a tanévet, ünneplő ruha helyett fertőtlenítő és maszk kíséretében, háttérben az elindult építkezés és munkagépek zajával. E bizonytalanságban talán mégis nyitottabb szívvel kérjük a Szentlelket, adjon erőt és türelmet az előttünk álló tanév kockázatainak elviseléséhez, és kellő bölcsességet a szükséges újratervezésekhez.